Obyvatelé: Snaží se, i když nerozumí

První kategorii lidí bych shrnula jako běžné kolemjdoucí. Zkoušela jsem se jich ptát na cestu k různým významným místům, nejčastěji chrámu svaté Barbory, Vlašskému dvoru, autobusovému nádraží nebo informačnímu centru.

Velmi pozitivní věcí bylo, že všichni oslovení se ochotně zastavili a vyslechli mou otázku. A většinou se stejnou ochotou se mi všemožně snažili cestu vysvětlit.

Horší to však bylo s jejich jazykovými schopnostmi. Z mé otázky zřejmě porozuměli pouze názvu objektu, na který se ptám. A pak už stačilo jen ukazovat směry, kterými se mám vydat. Vysvětlování bylo většinou doprovázeno českým komentářem. O něco lépe na tom byli žáci středních a základních škol. Ti mi řekli i pár slov anglicky. S němčinou jsem se na ulici neobešla vůbec.

Obchody: Anglicky hovoří brigádníci

Další cílovou skupinou byli zaměstnanci obchodů v okolí centra. Zde jsem se ptala nejen na cestu, ale také se zajímala o prodávané zboží a žádala je o radu. Ve všech testovaných případech se mi dostalo poměrně dobrých služeb. Ne vždycky byla angličtina perfektní, ale rozuměli mým otázkám a dokázali mi na ně odpovědět.

Letní sezona ovšem zřejmě není zcela standardní, protože jsem při své obchůzce narazila na mnoho brigádníků, kteří jsou nejčastěji studenty středních nebo vysokých škol, a ti mají výuku jazyků přímo v rozvrhu. Německy jsem se pokoušela dorozumět opět bez úspěchu. Ve většině případů jsem byla vyzvána raději ke konverzaci v angličtině.

Videozáznam Testu Deníku, ale i anketu, jak zvládáte komunikaci s cizinci vy najdete ZDE.

Zajímalo mě také, jestli mi pomohou úřednice na poště. Zde mi bohužel anglicky nerozuměli ani slovo.

Recepční nemají problém s němčinou

Posledními dotazovanými byli recepční v hotelech a zaměstnanci restaurací. V tomto případě jsem se domluvila bez potíží. Hovořili plynulou angličtinou a v jednom případě jsem se setkala i s vynikající němčinou.

Zlepšení přichází s mladou generací

Myslím, že můžu tento průzkum shrnout jako poměrně úspěšný. Jednoznačně z něj vyplývá, že schopnost lidí dorozumět se anglickým jazykem roste. Ve školách je totiž angličtina už povinná, mladí lidé mají tedy výhodu. Dalším příjemným zjištěním, je velká ochota obyvatel turistům pomoci a nevadí ani to, že jim cizinci nerozumí jediné slovo.

Jedním ze zajímavých závěrů je nakonec také skutečnost, že se mezi lidmi pomalu vytrácí znalost němčiny. Celosvětovým jazykem číslo jedna se postupně, ale nezadržitelně stává angličtina.

JANA KŘIVÁNKOVÁ