Velké říjnové čtení se uskutečnilo 1. října od 9 hodin v kutnohorské knihovně v dětském oddělení. Žáci třetích tříd se po přečtení krátkého úryvku podepsali pracovnicím knihovny, které je za správné čtení pochválily.