Nebude tedy možné spoléhat na prodloužení termínu pro jeho podání tak, jako tomu bylo v loňském roce, kdy tento den připadal na sobotu, a daňové přiznání tak bylo možné podat ještě v pondělí druhého dubna.

Daňoví poplatníci mohou i letos využít výhody elektronického podání daňového přiznání a netrávit tak svůj čas na poštách nebo podatelnách finančních úřadů. Bližší informace o možnosti elektronického podání lze nalézt na internetových stránkách české daňové správy cds.mfcr.cz, v sekci Daně elektronicky.

V průběhu března uskuteční pracovníci finančních úřadů výjezdy do téměř osmdesáti obcí ve Středočeském kraji s cílem pomoci poplatníkům s podáním daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Úředníci vydají občanům potřebné daňové formuláře a pokyny k jejich vyplnění, podají informace týkající se způsobu zaplacení daně a vyplnění daňových přiznání, které na místě vyberou.

Termíny výjezdů úředníků do vybraných obcí jsou k dispozici na jednotlivých finančních a obecních úřadech. Tyto informace lze rovněž obdržet na telefonní lince Finančního ředitelství v Praze – číslo 257 004 219.

Těm, kteří se nakonec rozhodnou odvzdat daňové přiznání v listinné podobě, jistě pomohou v průběhu března roz〜šířené úřední hodiny finančních úřadů.