Jejich zavedení je pro úředníky již bezpodmínečnou nutností. Přestože všichni dávno prošli četnými školeními, ovládat schránku se pořádně učí sami až teď.

Úředníci na Kutnohorsku jsou ale ke komunikační novince ve své práci zatím rezervovaní. Mnozí ještě ani neměli šanci ji vyzkoušet v praxi. Ti, co tu možnost už měli, mají rozporuplné pocity, zda jim schránka opravdu práci zjednodušuje.

„Všichni máme ze schránky takové smíšené pocity. Teprve se s ní učíme zacházet,“ prohlásil tajemník města Zruče nad Sázavou Ivo Novák. „Určitě je to přínosná věc co se týče odesílané pošty. Neuvěřitelně nám zjednodušuje práci. S příchozí poštou je to horší. Spoustu materiálů musíme mít archivovaných v tištěné verzi. Ne ale všechny, takže to znamená přebírání mailů. To trochu ubírá čas. Ale celkově si myslím, že nám to hodně pomáhá,“ doplnil tajemník.

Schránky fungují, jak mají

Mnozí skeptici očekávali, že datové schránky nebudou fungovat tak, jak by měly. Naštěstí se zatím jejich pesimismus nepotvrzuje. „Co se týče technické stránky, je vše v pořádku,“ řekl tajemník Zruče nad Sázavou.

Podobně je na tom i schránka městského úřadu v Kutné Hoře. „Až na malé mouchy, které jsou při začátcích naprosto pochopitelné a jednoduše odstranitelné, vše funguje. Jsme spokojeni,“ uvedla vedoucí odboru kanceláře tajemníka Kutné Hory Eva Hnátková.

Provozovatelem informačního systému datových schránek je držitel poštovní licence, tedy Česká pošta. Pobočky na Kutnohorsku svůj nový úkol zvládají. „Žádné potíže s provozem schránek jsme nezaznamenali. Nikdo si nestěžoval. Pošta postupuje plynule. Myslím že to zvládáme s přehledem,“ uvedla pracovnice z čáslavské poštovní pobočky.

Irena Blahníková