Kutná Hora: trvale se čeká až dva roky

V krajském zařízení Domov Barbora v Kutné Hoře je situace už léta stejná. Přesun výplat sociálního příspěvku měl sice motivovat rodinné příslušníky, aby si seniory nechali doma, avšak zájemců o pobyt v domově důchodců neubral. „Žádostí je stále stejně. Čekací doba se pohybuje kolem dvou let,“ uvedla ředitelka Mária Klailová.

Přihlášku si zde může podat kdokoli z celé republiky, ale při hodnocení a následném zařazení do pořadníku získávají body navíc lidé z kutnohorského regionu. Dalším faktorem, který má vliv na přijetí do domova jsou i nároky žadatele. „Špatně se nám obsazují pokoje na Charitě, kde jsou orientovaní klienti, kteří nepotřebují jinou osobu,“ dodala Klailová. U přijetí páru pak musí být k dispozici celý pokoj nebo možnost ho uvolnit nějakými přesuny. „Je tu i možnost, že jeden z nich může nastoupit dříve a druhý až se uvolní další místo,“ přiblížila ředitelka s tím, že tuto alternativu většinou manželské páry z důvodu odloučení nevyužívají.

Čáslav: rozšířila na celou republiku

Od letošního dubna přijímají do Městského domova důchodců v Čáslavi nejen klienty z Čáslavska, Kutné Hory a Církvice, ale z celé republiky. Přednost platí obdobně jako v kutnohorském zařízení pro místní. „Čekací doby nejsou nijak dlouhé. Přijmeme klienta, který to opravdu nutně potřebuje i do měsíce,“ podotkla Ivana Kličková. Zařízení má kapacitu 105 lůžek a je obsazené. „Pokud se objeví nové místo, tak je do čtrnácti dnů obsazené,“ zmínila ještě Kličková.

„Na seznamu je asi sedmdesát lidí,“ přiblížila dále Kličková. Někteří se však přihlásí v předstihu, aby měli možnost kdykoli nastoupit. Když je zařízení osloví, tak zatím nemají o nastěhování zájem. Zatím si tedy pracovníci čáslavského domova důchodců u všech uchazečů dělají sociální šetření.

Zákon o sociálních službách z loňského ledna, který měl přesunout péči spíše do domácího prostředí, pocítili už vloni. Letos se podle ředitelky vše vrátilo do původní podoby. „Když vidí příbuzní, že to nejde, že ten člověk opravdu nemůže být už doma, tak se stejně obrátí na domov důchodců,“ upřesnila Ivana Klič〜ková. Dá se tedy říci, že v zařízení je více imobilních klientů, protože ti, co jsou opravdu ještě soběstační, zůstávají doma.

Rataje n. S.: budou se specializovat

Na Kutnohorsku působí i menší krajské zařízení v Ratajích nad Sázavou. Kapacita 22 lůžek je také plně využita. Ani tady se čekací lhůty nezměnily. Někteří se mohou nastěhovat do půl roku, jiní čekají i roky. Záleží na tom, jak se uvolní místo. „Specializujeme se na lidi s Alzheimerovou chorobou,“ předeslala ekonomka Radka Horáková.

A právě na to se zaměřili i krajští úředníci. „Kraj by rád objekt odkoupil od soukromého vlastníka a zrekonstruoval právě pro lidi s Alzheimerovou nemocí,“ potvrdil mluvčí středočeského hejtmanství Martin Kupka. Podle jeho slov to budou pořád nižší náklady, než kdyby investovali do dostavby mediálně zná〜mého zařízení v Uhlířských Janovicích.

Uhlířské Janovice: možnosti dostavby se snad už rýsují

Evergreenem v otázce zařízení pro seniory je již několik let dostavba domova důchodců v Uhlířských Janovicích, který převzal od okresního úřa〜du kraj.
Posledním krokem by mělo být během dvou týdnů vyhlášení již několikátého výběrového řízení na prodej rozestavěného domova důchodců na okraji Uhlířských Janovic. „Zájem o odkoupení a dostavbu projevil pražský magistrát, který má nedostatek míst pro seniory,“ uvedl mluvčí krajského úřadu Martin Kupka.

Hejtman by o tomto záměru měl ještě jednat s prvním mužem pražské radnice.

Hlavní město však podle posledních zpráv není jediným zájemcem. „Objevili se další dva strategičtí partneři, kteří se o rozestavěný objekt zajímali,“ dodal Kupka. Všichni by tedy měli dostat šanci v novém výběrovém řízení.

Jasné je tedy hlavně to, že kraj chce opravdu areál pro〜dat a požaduje od zájemců, aby bylo zachováno původní poslání, tedy poskytování služeb v sociální oblasti.

Rozhovor s mluvčím Středočeského kraje Martinem Kupkou na téma Domovy důchodců

Hlavní slovo v zajišťování služeb domovů důchodců si stále drží kraje. Na otázky krajských zařízení jsme se zeptali mluvčího Martina Kupky.

Kolik je v kraji domovů důchodců a jak jsou rozprostřené po regionu?
Celkem 59. Rozprostřené jsou napříč celým krajem. Větší koncentrace je historicky v blízkosti Prahy, kdy se staly tyto domovy z části i útočištěm pro Pražany.
Kolik je v nich míst a kolik volných míst, případně tedy jak dlouho se na místo v domově čeká?
Celkově je v domovech pro seniory 4869 lůžek. Kapacita domovů je samozřejmě plně využita. Čtyři ze zařízení nabízejí službu domov se zvláštním režimem pro osoby trpící demencí, Alzheimerovou chorobou.
Uživily by se v kraji další domovy pro seniory?
Pojem „uživily“ je v tomto případě nepatřičný, neboť jde v naprosté většině případů o významně dotovanou službu. Poptávka po místech v domovech seniorů ale dlouhodobě převyšuje nabídku. Jistě by se tedy další kapacity zaplnily.
Existují nějaké pořadníky na umístění?
Ano, existují. Spravuje je každé zařízení samostatně.
Kolik a za co senioři platí, mohou někde získat místo dříve díky sponzorskému daru - mohou si toto domovy nárokovat?
Kraj se dlouhodobě snaží předcházet tomu, aby v jakémkoli z jeho domovů pro seniory podmiňovalo jeho vedení přijetí nového klienta sponzorským darem. Podle průběžných kontrol se tak v námi zřizovaných zařízení v současné době skutečně neděje.
Jakou péči lidé v domovech dostanou?
Snažíme se péči stále zkvalitňovat a přizpůsobovat individuálním potřebám klientů. Jednou z našich priorit je rozvoj služeb stacionářů a dalších individuálních služeb pro seniory. Tam, kde není nezbytná nepřetržitá asistence, je pro seniory daleko citlivější a rozumnější cestou poskytovat co nejvíce služeb v jejich domácím prostředí, nebo jim v podobě stacionářů nabízet časově omezenou péči po dobu jednoho či více dnů.
Kolik platí klienti za pobyt v domovech?
Platby v domovech pro seniory od samotných klientů jsou upraveny legislativou. (Hovoříme o domovech dotovaných z veřejných rozpočtů.) Mohou tvořit maximálně 90% důchodu tak, aby 10% procent zůstalo klientům k dispozici pro jejich další osobní výdaje. Průměrná částka úhrad se tak pohybuje kolem 8 tisíc korun měsíčně. Průměrné náklady na jedno lůžko v krajem zřizovaných domovech pro seniory představují částku přibližně 18 tisíc korun měsíčně.