Deváťáci opět vysadili na školní zahradě strom, letos to byl buk, a předali ho symbolicky prvňáčkům, kteří se o něj budou starat. Pro děti byl připraven na tento den speciální program. Žáci z druhého stupně žižkovské školy měli vytyčenou trasu, kde na jednotlivých stanovištích plnili různé úkoly.

„Děti třídily odpad, nalepovaly obrázky zvířat na to správné místo na mapě světa, prověřily své znalosti o spotřebě vody, orientovaly se v mapě,“ uvedla Zdeňka Málková, zástupkyně ředitelky žižkovské základní školy.

Na závěr společně s třídními učiteli vyhodnotili žáci výsledky svého snažení a opekli si vuřty.