Projekt zastřešuje místní občanské sdružení Kultura do města. Jak došlo k tomuto spojení?

Před dvěma lety jsem hledal organizaci, která by byla schopná zastřešit loňský Rok židovské kultury na Kutnohorsku, který byl součástí velkého projektu oslav sta let židovského muzea. Toto sdružení dokázalo ten můj koncept vzít za svůj.

Co je tedy v zkratce smyslem projektu ?

Projekty jsou postavené na tom, že židovskou kulturu si mohou připomenout i na místech, kde dnes již není. Je třeba ta jejich jména a osudy přinést zpátky.

Letošní projekt má opět připomenout kulturu, tradice a osobnosti židovské komunity na Kutnohorsku. Letos jsme to posunuli do dvou dalších měst, Čáslavi a Uhlířských Janovic.

Jaký byl váš osobní podnět k realizaci tohoto projektu?

Já mám vazbu jak na židovskou komunitu, tak na Kutnou Horu. Myslím, že by se měli připomenout židovské osobnosti vědy, kultury, politiky, ale i podnikatelé, kteří pocházeli z Kutné Hory.

Kdo se kromě místních zúčastnil?

Do Kutné Hory přijeli lidé z celého světa například z Guatemaly nebo Austrálie, aby připomněli své předky, kteří tu žili.

Součástí projektu je i umístění památníku. Můžete nám říci něco bližšího?

Ano. Hlavním a nejproblematičtějším výstupem je vytvoření a umístění památníku obětem holokaustu. Pro mě to byl zásadní otázka. Po pětašedesáti letech po transportu je toto dobrou připomínkou.

Vyjde z dílny Aleše Veselého, což je jeden z nejvýznamnějších českých sochařů dvacátého století a navíc rodák z Čáslavi. Vlastní osazení před budovou bývalé synagogy bude realizováno až na jaře 2008, kdy by měla být dokončena i zádlažba v této lokalitě.

V loňském roce vyšla kniha věnovaná podnikání Židů na Kutnohorsku. Vyjde i letos nějaká tématická kniha?

Tato publikace se zabývá dějinami Židů v Čáslavi a Uhlířských Janovicích. Publikace vydáváme proto, aby se veřejnost mohla seznámit s historií a osudy komunity. Veškerý zisk pak bude použit na realizaci památníku.

Co bylo ještě součástí projektu?

Cyklus deseti přednášek, které měly představit osobnosti a židovské památky na Kutnohorsku, ale i koncerty židovské hudby. Uskutečnily se na začátku června, což je datum transportu Židů z Kutnohorska do koncentračních táborů. A 3. prosince nás čeká vernisáž výstavy izraelské fotografky – obrázky z Izraele, což je poslední akce tohoto projektu.

Jaké další lokality na Kutnohorsku váš projekt obsáhl?

Bude odhalena pamětní deska obětem holokaustu v Malešově. Podařilo se navázat partnerství se Základní školou v Malešově, která bude realizovat projekt Zmizelí sousedé v Malešově. Žáci pátrají po židovských spoluobčanech.

A co byste k projektu osobně dodal na závěr?

Pro mě osobně to představuje splátku dluhu, kterou si kompenzuji ten nedostatek židovského cítění. Hlavně si myslím, že si je nutné si tu památku kutnohorských občanů připomínat.
Další informace o tomto projektu můžete najít také na www.kulturadomesta.ecn.cz.