„Jako předškolák chodil syn už vloni, moc se mu to líbilo, a protože měl odklad školní docházky, těšil se na plavání také letos. Jak mi ale říkal, nebudou chodit, snad kvůli tomu, že nemají vlastní šatnu,“ ozval se jeden z tatínků.

Co se stalo? Vedení mateřských škol se od pořádání plavání rozhodlo letos upustit. Důvodem je podle ředitelky Jany Procházkové nevyhovující zázemí kutnohorského plaveckého bazénu. „Dětské šatny k malému bazénu nejsou v provozu právě pro mateřské školy,“ uvedla. „Nefungují zde sprchy. Když se zapnou, protéká voda až do restaurace,“ dodala s tím, že daný stav trvá už asi patnáct let.

Její slova potvrdil i vedoucí kutnohorského krytého bazénu Zdeněk Hadrovský. „Budova plaveckého bazénu je v provozu už dvacet sedm let bez větší rekonstrukce. Z toho důvodu je izolace v dětských šatnách špatná. Kdyby se děti v dětských šatnách sprchovaly, tekla by nám voda do restaurace,“ řekl.

Zásadně ale nesouhlasí s tvrzením ředitelky, podle níž zmíněná skutečnost brání plavání dětí. „Děti z plavecké školy používají velké šatny. Ty jsou rozdělené pro muže a ženy a kapacita skříněk je dostatečná,“ nevidí problém.

Podle Jany Procházkové je to ale složitější. „Pokud děti vstupovaly šatnami pro dospělé, stávalo se, že se setkávaly s dospělými, třeba staršími lidmi. Což se nehodilo. Navíc, když se děti musely ve stresu osprchovat, šly mokré z „velkých“ šaten k malému bazénu, hrozilo jim nebezpečí pádu a úrazu. Když se připustilo, že se bude chodit do malých šaten, rozhodla se plavecká škola, že se děti budou kropit hadicí. Ale zase ne každý snese kropení hadicí,“ namítla.

Vedoucí bazénu: Diskriminujete staré lidi!

Argument o setkávání dětí se starými lidmi vedoucí bazénu odmítá. „Když jdu na bazén, tak se tam s nahými lidmi samozřejmě potkám. Pohlaví se nemíchají. Holčičky potkají ženy, kluci muže,“ uvedl s tím, že přístup ředitelky považuje podle svých slov dokonce za diskriminaci starých lidí. „Jednou budeme staří všichni,“ říká.

Hadrovský se ohradil také proti tvrzením, že bazén využívá peníze na jiné „vymoženosti“, místo aby investoval do dětské šatny. „Pokud někdo například tvrdí, že se našly peníze na wellness centrum v sauně a na dětské šatny ne, je to nesmysl. Žádné moderní wellness centrum tady ani nemáme. Prostě jsme získali částku z grantu adresně na částečné vylepšení sauny. Nebylo to tak, že bychom měli například sto padesát tisíc a mohli se rozhodnout, že uděláme buď dětské šatny nebo wellness,“ řekl. „Kdyby byly peníze, můžeme postavit šatny, skluzavku, tobogán, cokoli,“ dodal ještě.

Podle Hadrovského budou dětem zkušenosti chybět

Hadrovského podle jeho slov velice mrzí, že kutnohorské školky do bazénu na rozdíl od obdobných zařízení z jiných regionů, jako Pardubicka, Havlíčkobrodska či Kolínska, nejezdí. Podle něj pro děti fakt, že do školy nastoupí bez absolvování předškolního plaveckého kurzu, bude na základní škole představovat hendikep.

„Kde se to mají naučit? V rybníku se to za dvacet slunečných dnů nenaučí. Máme zkušenosti, že děti, které chodily na plavání ve školce, se daleko lehčeji učí základy plavání jednotlivých stylů. Ony se to naučí i tyto děti, ale rychle to zapomenou. Chybí jim návyk,“ tvrdí Hadrovský. Je prý také přesvědčen, že kdyby bylo na dětech, určitě by do bazénu rády jezdily.

Jak ale poznamenala Jana Procházková, mateřským školám nikdo povinnost konání plaveckých kurzů na rozdíl od základních škol neukládá. Ředitelka proto trvá na tom, že dokud plavecký bazén dětské šatny neopraví, děti z mateřských škol na plavání jezdit nebudou. „Bylo nám řečeno, že na rekonstrukci za těchto podmínek nejsou peníze, ale že se pokusí zajistit, aby se tam děti nestýkaly se starými lidmi. My ale za těchto podmínek plavání nepotřebujeme. Pokud nebudou děti chodit těmi svými šatnami, do bazénu jezdit nebudeme,“ zopakovala.

Jak dodala, její připomínky se v žádném případě netýkají výuky, která byla podle jejích slov vždy perfektní.

Maminka: Souhlasím s rozhodnutím mateřských škol

Jana Školná z Kaňku, jejíž syn Pavlík navštěvuje předškolní ročník Mateřské školy Benešova I v Kutné Hoře, s opatřením vedení školek víceméně souhlasí. „Samozřejmě nás mrzí, že se školky nedohodly s plaveckým bazénem, ale podle toho, co jsem slyšela od maminek z loňského roku, tak byly ještě více nespokojené. Děti byly v šatnách s dospělými nebo se sprchovaly hadicí. Za těchto podmínek jsem byla radši, když do bazénu nechodí,“ uvedla.

Podle ní se nabízela i možnost dojíždění do Kolína, což však bylo finančně neúnosné. Jakkoli si maminka prý uvědomuje, že dětem budou na základní škole plavecké zkušenosti chybět, neobává se, že by její syn tento hendikep nedohnal jiným způsobem.