"Devítky 2008" je název celorepublikového projektu financovaného z evropských sociálních fondů a pořádaným Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT, kterého se zúčastnili v úterý také žáci z kutnohorské Základní školy Jana Palacha. Testovala se úroveň dovedností v češtině, matematice a obecných znalostech.