Komise pro mezinárodní spolupráci při radě města se již delší čas zabývala myšlenkou získat partnerské město také mimo rámec Evropské unie, nejlépe v zemích bývalého Sovětského svazu. Díky aktivitě člena komise a radního Vladimíra Zubova a vstřícnému přístupu ukrajinské ambasády se podařilo navázat kontakt s Kamencem Podolským, stotisícovým městem v Chmelnické oblasti. Někdejší druhé nejvýznamnější sídlo Kyjevské Rusi je v oblasti mezinárodních vztahů velmi aktivní: Kutná Hora se stala jeho již devatenáctým partnerem a zařadila se tak po bok měst z Ruska, Běloruska, Litvy, Lotyšska, Polska (Krakov), Slovenska (Dolný Kubín), Švédska, ale i USA a Číny.

Významnou pomoci při zajišťování cesty kutnohorské delegace poskytl konzul České republiky ve Lvově František Lokaj. Před týdnem tak mohli starostové Anatolij Nesťeruk a Ivo Šalátek podepsat smlouvu o partnerství měst Kamence Podolského a Kutné Hory. Slavnostní akt podpisu se konal v rámci čtvrtého ročníku historického festivalu Terra Heroica. V oficiálním programu se objevila i rozsáhlá informace o Kutné Hoře.

Ve vzájemné spolupráci se bude klást důraz na výměny mládeže a kulturních souborů, je možnost vzájemných stáží odborníků, starosta Nesťeruk hovořil o tom, že je připraven ke spolupráci s kutnohorskými firmami, budou-li mít zájem podnikat v Kamenci Podolském.
Jeho protějšek Ivo Šalátek zase nabídl pomoc při snaze ukrajinské strany o zapsání na listinu světového dědictví UNESCO. Diskutovalo se i o možnosti eventuální ukrajinské investice do vybudování nového hotelu v Kutné Hoře.

Ukrajina se v současnosti potýká s řadou problémů, jako je velká migrace za prací do zahraničí, chybějící infrastruktura a dálniční síť či absolutní energetická závislost na Rusku. Druhá největší země Evropy má ale obrovský ekonomický i lidský potenciál pro budoucnost, a proto je podpis partnerské smlouvy významným a nanejvýš žádoucím krokem.

Jindřich Bartoň ml.