Respondenti v průzkumu hodnotili i bodový systém, plánovaný zákaz jízdy kamionů v pátek odpoledne nebo plánu zavézt mýtné i pro vozy nad 3,5 tuny.

Při hodnocení situace na tuzemských dálnicích, ale i stavu dalších vozovek byli zástupci tuzemských firem velice kritičtí. Za „špatnou“ označilo situaci na tuzemských silnicích a dálnicích 782 respondentů (80,5 procenta), naopak za „dobrou“ pouze 3 respondenti. Stav vozovek I. a II. třídy zhodnotilo jako „žalostný“ 342 respondentů (35,2 procenta), 585 respondentů (60,2 procenta) si všímá zlepšení kvality vozovek, avšak připomíná, že je nelze zatím ani náhodou srovnávat se situací v západní Evropě.

„Stav tuzemské silniční sítě stále není srovnatelný s pozemními komunikacemi ve vyspělých zemích EU. Dochází neustále k přetěžování současných dálničních tahů, které nesplňují adekvátní požadavky a tím pádem dochází k jejich přetěžování. Je třeba zrychlit a zefektivnit dostavbu plánovaných komunikčních tahů na území ČR. V zájmu dalšího rozvoje české ekonomiky, především průmyslu, cestovního ruchu a v neposlední řadě i dopravy by mělo být zlepšení dálniční sítě, prioritou nejen v rámci jednotlivých krajů, ale i země jako celku. “ uvedl k výsledku prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel.

Respondenti v průzkumu hodnotili i ceny pohonných hmot. 334 (34,6 procenta) firem ohodnotilo ceny jako příliš vysoké a jako problém pro svoje podnikání, za vysoké je označilo i dalších 585 (60,2 procenta) firem s tím, že je berou jako nutné zlo. Naopak vysoké ceny Naturalu 95 a nafty jako problém nevnímá jen 19 (2 procenta) ze všech respondentů. Plných 60 procent firem (576) v průzkumu uvedlo, že měsíčně za pohonné hmoty utratí více než 10 tisíc korun, méně než 3 tisíce korun za pohonné hmoty měsíčně utrácí 72 firem.

„Ceny pohonných hmot vnímáme jako velikou zátěž pro tuzemské firmy a proto vítáme současný trend, kdy se ceny postupně snižují. Očekáváme, že ceny budou klesat i nadále, a to řádově v desítkách haléřů,“ komentoval získaná data prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel.

Firmy hodnotily i další aktuální opatření či plánované kroky na tuzemských silnicích. Při hodnocení stávajícího bodového systému převládal názor, že systém je přiměřený, ačkoliv některé prohřešky penalizuje příliš přísně. Na tomto názoru se shodlo 554 (57 procent) firem, naopak za příliš mírný jej označilo 118 (12 procent) dotázaných. Nejednotný názor však měly firmy v otázce zavedení mýta i na automobily nad 3,5 tuny. Zatímco 300 firem to považuje za další překážku při podnikání, jiných 302 firem s tím němělo problém a dalších 327 uvedlo, že se jich to netýká.

Průzkum Hospodářské komory České republiky k tématu "Doprava"

Počet respondentů: 972 firem a podnikatelů z celé České republiky

1) Jak hodnotíte současnou situaci na tuzemských silnicích a dálnicích?
a) Situace je špatná – 782 hlasů
b) Situace je únosná - 174
c) Situace je dobrá - 3
d) Neumím posoudit/nejsem tak častým účastníkem provozu, abych to mohl(a) objektivně zhodnotit - 13

2) Co si myslíte o současném stavu tuzemských vozovek I. a II. třídy?
a) Jsou v žalostném stavu – 342 hlasů
b) Stav vozovek se sice zlepšuje, ale srovnávat je se západní Evropou stále není možné - 605
c) Ve většině případů jsou vozovky v pořádku - 22
d) Není důvod si stěžovat - 3

3) Co si myslíte o bodovém systému?
a) Je zbytečně přísný až šikanující – 207 hlasů
b) Je přiměřený, jen některé přestupky postihuje příliš přísně - 554
c) Je mírný, měl by se rozšířit - 118
d) Měl by se úplně zrušit - 93

4) Jak vnímáte ceny pohonných hmot?
a) Jsou příliš vysoké a jsou problémem pro naše podnikání – 334 hlasů
b) Jsou vysoké a bereme to jako nutné zlo, které nedokážeme ovlivnit - 585
c) S cenami nemáme problém, v zahraničí jsou ještě vyšší - 19
d) Ceny benzinu a nafty neřešíme - 34

5) Co říkáte návrhu zavést mýtné i pro vozy nad 3,5 tuny? Jak to na vás dolehne?
a) Je to jen další překážka pro naši činnost, zvýší to naše náklady – 300 hlasů
b) Nemáme s tím problém, jen by se za ty vynaložené peníze mohl zlepšit stav komunikací - 302
c) Musíme se s tím smířit, ale naše jízdy omezíme na nutné minimum - 43
d) Netýká se nás to, používáme klasické osobní automobily - 327

6) Nakolik výdaje na dopravu a přepravu zatěžují hospodaření vaší firmy?
a) Každé navýšení výdajů nás nutí šetřit – 301 hlasů
b) Vstupy přenášíme i na naše zákazníky, tedy zdražujeme - 285
c) Zvýšené výdaje kryjeme z vlastních zdrojů, konkurence nám nedovolí zdražovat - 276
d) Náklady na dopravu patří mezi marginální náklady našeho podnikání – 108

7) Kolik měsíčně utratíte za pohonné hmoty?
a) 10 tisíc Kč a více – 576 hlasů
b) 6 až 10 tisíc Kč – 154
c) 3 až 6 tisíc Kč - 170
d) Méně než 3 tisíce Kč - 72

8) Jak vás ovlivní celoroční zákaz jízdy kamionů v pátek odpoledne?
e) Ovlivní nás výrazně a v současnosti počítáme i s finančními ztrátami – 95 hlasů
f) Ovlivní nás pouze okrajově, finanční ztráty budou minimální - 272
g) Nevíme, nedokážeme posoudit - 527
h) Restrikce nás ovlivní, ale jsme ji schopni efektivně řešit - 78

Jiří Štefek