Nadpraporčík Patrik Kraus nastoupil k Policii České republiky v roce 1996 a od té doby také pracuje na kutnohorském dopravním inspektorátu.

Praporčík Tomáš Vávra vykonává práci policisty od roku 1987.

Co vás přivedlo k policii?

P.K.: K práci u Policie České republiky mne přivedla ta skutečnost, že se jedná o velice zajímavou práci s přímým kontaktem s občany.

T.V.: Od prvopočátku jsem měl zájem vykonávat službu na dopravním inspektorátu a vyšetřovat nehody.

Čím je pro vás práce na dopravním inspektorátu zajímavá?

P.K.: Zajímavá je bezesporu díky přímému kontaktu s občany a možnosti na tyto občany působit a pomoci zmírnit neutěšený stav na pozemních komunikacích ve vztahu k chování neukázněných řidičů.

T.V.: Zajímavost práce u Policie České republiky spočívá v tom, že nelze nikdy dopředu vědět, jaký problém se bude řešit.

Jaký je váš nejhorší zážitek, který jste ve službě zažil?

P.K.: Nejhorším zážitkem pro mne bylo vyšetřování smrtelné dopravní nehody a vyřizování této skutečnosti pozůstalým.

T.V.: Můj nejhorší zážitek při výkonu služby spočíval v tom, že jsem několikrát řešil dopravní nehody s úmrtím více osob.

A naopak, jaký byl zatím váš nejvtipnější zážitek či trapas ve službách Policie České republiky?

P.K.: Kuriozitou pro mne bylo asi vyšetřování dopravní nehody s účastí několika vozidel, kdy se tyto dopravní nehody staly ve stejném místě v době vyšetřování právě jiné dopravní nehody.

T.V.: Jednou z kuriozit pro mne bylo to, že řidič, který zastavil při silniční kontrole z vozidla místo vystoupení vypadl a dále nekomunikoval.

close zoom_in

Tomáš Vávra

Jaké máte koníčky?

P.K.: Mým koníčkem je sport, konkrétně fotbal.

T.V.: K mým koníčkům patří četba knih se zaměřením na II. světovou válku, sport a práce kolem domu.

Co si myslíte o bodovém systému?

P.K.: Bodový systém je jistě důležitým pomocníkem v prevenci. Podle mého názoru je jedním z nástrojů, jakým lze alespoň trochu působit na řidiče, kteří si pletou naše silnice s divokým západem.

T.V.: Bodový systém je jistě určitou hrozbou pro řidiče páchající často dopravní přestupky. Myslím si, že svůj smysl pro bezpečnost a plynulost silničního provozu určitě má.