Výstavba nové družiny je prý v rukou zřizovatele

Vedení školy ze Žižkova využilo návštěvy ministryně školství Dany Kuchtové. Ředitel Vladislav Tuček jí po přivítání adresoval svoji žádost o pomoc při realizaci výstavby nové družiny. „Bohužel toto je záležitostí zřizovatele, tedy města, popřípadě kraje,“ odvětila Dana Kuchtová. Při vstupu do školy si všimla její výzdoby. „Budova školy mě zaujala příjemnou atmosférou a navíc svým duchem. Jde o historickou stavbu a její stav se mi opravdu líbí,“ pokračovala ministryně. Její slova korespondují s nedávnou kompletní rekonstrukcí žižkovské školy.

„Je to hrozné,“ popsala stav družiny ministryně školství

Po několikaminutovém roz〜hovoru v budově školy se ministryně spolu s ředitelem Vladislavem Tučkem zakoukala na objekt sousední družiny. „Podíváme se tam, jdeme na tvrdou realitu,“ konstatovala Kuchtová. Kroutění hlavy před budovou družiny jasně naznačilo mínění ministryně. „I tady máte hezkou výzdobu. Divím se ale, že je tato družina vůbec využívána. Je to hrozné,“ popsala své první pocity Kuchtová ještě před vstupem do budovy dru〜žiny. Podle ní jde vlastně o provizorní provoz. Ten děti teprve čeká, až bude zahájena výstavba nové školní družiny na Žižkově. Objekt bude stát na stejném místě jako je to současné.

Škola na Žižkově má nejvíce žáků, ale malou družinu

Základní škola ve čtvrti Žižkov má nejvíce žáků ze všech kutnohorských vzdělávacích zařízení. Podle posledních statistik je naplněna z devadesáti procent. Bohužel má téměř nejméně míst ve své sousední družině. Navíc je tato budova v nevyhovujícím stavebním stavu. „Město v letošním roce na vybudování nového objektu vyčlenilo dva miliony korun,“ uvedl ředitel Vladislav Tuček. Výstavba však bude stát více než osm milionů korun. Kde město získá zbylou částku, není zatím známo. Žádá o státní dotace.

Pomoc by mohla přijít z ministerstva financí

„Kdybych mohla, tak bych vám pomoc slíbila hned,“ vyjádřila se při své návštěvě družiny ministryně školství Dana Kuchtová, když si prohlédla místnosti a pozdravila děti, které v nich pracovaly s učitelkami. „Jakmile budu mluvit s Kalouskem, tak se mu zmíním o tomto problému, třeba s tím půjde něco udělat. Pracujete sice v drsných podmínkách, ale ať se vám daří,“ dodala naději kutnohorské škole na závěr své návštěvy Dana Kuchtová. Ministr financí Miroslav Kalousek by se proto pro základní školu z kutnohorského Žižkova mohl stát spásonosným.