„Na nadcházející sváteční čas Vánoc se připravujeme jako každý rok s plnou odpovědností. Pro zajištění provozuschopnosti, odstranění případných poruch a mimořádných stavů bude pro tyto dny v rámci celých středních Čech v nepřetržité pohotovosti sedmdesát našich pracovníků,“ uvedl René Vápeník, vedoucí odboru Provozu a poruchové služby Skupiny ČEZ pro oblast střed.

„V případě kalamitního stavu a nepřízně počasí, které může přinést přívaly sněhu, námrazy, vichřice a podobně je počítáno s možností posílení počtu pracovníků v pohotovosti a zajištění posílení vlastních pohotovostí smluvními dodavatelskými firmami,“ dodal.

Jak na Štědrý den, tak na Silvestra pak bude na svých místech i devět dispečerů z ČEZ Distribuce, mající na starosti řízení sítí v jednotlivých okresech. V noci jich pak bude sloužit vždy po pěti.

Elektrárna Mělník s největším hnědouhelným blokem v ČR pojede na Štědrý den na dvě dvanáctihodinové směny. V provozu se tak vystřídá zhruba dvakrát čtyřicet lidí. Zcela jiná bude situace ve vodní elektrárně Štěchovice. Ta je řízena dálkovým ovládáním z dispečinku, na kterém práci přes svátky zastane vždy jeden pracovník.