Zelená je tráva, fotbal to je hra a ten míč kulatý … Kdo by neznal text populární písničky, která se už před léty stala jakousi neoficiální hymnou skoro pro každého, kdo se tomuto sportu věnuje nebo ho má rád. Jenže fotbal pro naprostou většinu těchto lidí není jen hrou. Fotbal jsou i kamarádi, jsou to příjemné chvíle strávené s těmi, s nimiž nás pojí nejen společný zájem, ale často i přátelství, jsou to zážitky vzrušené i veselé, je to parta, s níž se lze podělit o radost i smutek, jsou to lidé, s nimiž se lze přít a třeba i pohádat, aniž by vzniklo nepřátelství, je to sport, pohyb, adrenalin, stálý kontakt s mládím .. Je to prostě kus života, je to něco, co umí dát naší existenci tu správnou chuť a vůni a také něco, co zůstává v srdci až do konce našich dnů – i když třeba jen ve vzpomínkách.

Stará láska nerezaví. Stejně jako přátelství. Proto, když se lidé, které kdysi spojovaly společné zážitky a kamarádství pro létech sejdou, zasvítí jako dlouho ukrývaný drahokam.

A právě takovou krásnou chvíli, prozářenou nádhernými vzpomínkami, připravil Fotbalový klub Zenit Čáslav svým bývalým hráčům a funkcionářům, když pro ně, u příležitosti 105. výročí založení prvního fotbalového mužstva v našem městě, uspořádal slavnostní setkání. Když jim přichystal možnost znovu se společně sejít, připomenout si slavné doby místního fotbalu, jichž se osobně účastnili, porovnat je se současností, pohovořit o svých názorech a zkušenostech.

Stará garda se díky výročí sešla s mladou

Pozvání na tuto akci, k níž dal impuls současný předseda FC Zenit Čáslav pan Ing. Milan Urban, se u všech oslovených setkalo s nadšeným ohlasem. A tak se v klubovně ve Vodrantech sešlo více než šedesát někdejších hráčů a předních funkcionářů, prostě všech, kteří kdysi rok za rokem budovali místní fotbalovou tradici a dávali této hře v našem městě známku kvality. Přímí organizátoři, pánové Ivo Ducháček, Ing. Jaromír Strnad, Miroslav Bíla, Ivan Hybler, Josef Rajm a Václav Jedlička mohli být opravdu spokojeni. Radost, vřelá slova a u mnohých účastníků dokonce neskrývané dojetí zřetelně ukázaly, že se jim podařilo přichystat dárek opravdu ideální. Příchozí nejprve přivítal pan Miroslav Bíla, sám už také pamětník a někdejší významný fotbalový funkcionář, který pro čáslavský fotbal pracuje od roku 1958 dodnes a je dokonce nositelem Ceny Dr. Jíry. Toto ocenění má v celé české republice pouze 60 hráčů a funkcionářů. Úvodní slovo pak pronesl současný sekretář klubu pan Ivo Ducháček a následně na něj navázal sportovní ředitel Martin Svoboda. Poté vystoupil pan Ivan Hybler, který krom jiného poděkoval výboru klubu, že toto setkání svým vstřícným přístupem umožnil. V této souvislosti především připomenul předsedu pana Ing. Milana Urbana a za podporu poděkoval i místostarostovi města panu Ing. Jaromíru Strnadovi. Stručně zhodnotil i historii klubu a část svého projevu věnoval i současnosti, na kterou mohou být všichni příznivci místního fotbalu více než hrdí. Poté následovala minuta ticha k uctění památky těch, kteří se této chvilky nedožili.

Vzpomněli také na první hostování v zahraničí

Oficiální část setkání byla ovšem jen nezbytným „startem“ do dalších hodin, v nichž vzpomínky poletovaly od jednoho k druhému stejně rychle, jako to dovede ten kulatý míč na hřišti.

Mluvilo se o mnohém – ti, kteří pamatují nejvíc, například hovořili o dávné výpravě čáslavských fotbalistů do Polska. „Bylo to v červenci roku 1949,“ vyprávěl pan František Bříza, přímý účastník tehdejších událostí, „kdy poprvé v dějinách čáslavského sportu dostali naši hráči možnost reprezentovat své město za hranicemi vlasti. Byli, tehdy pod hlavičkou Sokol Kosmos Čáslav, pozváni na čtrnáctidenní zájezd do Polska. Celou výpravu tvořilo čtrnáct hráčů a čtyři funkcionáři, kteří po dlouhé, více než deset hodin trvající jízdě varšavským rychlíkem dorazili do místa svého prvního zápasu, města Kalisz na řece Prosně. Na utkání se přišly podívat asi tři tisíce diváků a přivítání našeho týmu bylo velmi srdečné. Zklamal nás ale náš výkon – prohráli jsme 2:4. Další zápas ve městě Bydgošči, které mělo v té době asi 180.000 obyvatel, s mužstvem ZS Gwardia Bydgošč, ale dopadl v náš prospěch. Bylo to 4:2. To nás povzbudilo a tak následovala série dalších vítězství – nad Unionem Gdansk jsme ve Gdyni vyhráli 4:1 a ve Štětíně nad Guardií Štětín, která tehdy hrála v druhé polské lize a byla tedy velmi silným soupeřem, 3:0. Byl to největší úspěch našeho zájezdu. Pak ale následoval nečekaný konec.

Nákladní auto, které nás převáželo ze Štětína do 250 kilometrů vzdáleného Supala havarovalo a naprostá většina členů výpravy se ocitla v nemocnici. Zájezd tak skončil bez posledního zápasu.“

Na co vzpomínat měl i další účastník tehdejší událostí, pan MUDr. Vlastimil Málek, popřípadě pan Oto Kufa. Všichni tři pak svorně litovali, že mezi nimi chybí jejich vrstevníci, pánové Jindřich Kápovský a Antonín Krucký (žije ve Švýcarsku), kteří se omluvili.
Součástí setkání bylo i drobné občerstvení a prohlídka současného zázemí fotbalistů.

Fotbaloví veteráni žasli nad novým vybavením

Pamětníci obdivovali moderní zařízení šaten, vířivku, saunu, masážní místnost. „To my jsme se myli u studny, která kdysi byla mezi tehdejší tribunou a atletickou dráhou,“ vzpomínali někteří. „Pan Paštika vytáhl na provazu ze studny džber s vodou a byla koupelna. A když studna nestačila, šli jsme k potoku, co vytéká z rybníku Zemánek.“

Účastníci setkání, které bylo zahájeno v 17 hodin, se rozcházeli až těsně před půlnocí. I to je důkazem, že se vydařilo. Stejně jako dojetí, které se znovu objevilo při loučení. „Jsme rádi, že se na nás ani po letech nezapomíná. Že se ví o práci, kterou jsme odvedli. Udělali jste nám opravdovou radost.“ Tak většina hodnotila chvíle, které právě prožila.

Čáslav se dostala na výsluní

Košatý strom čáslavského fotbalu dnes prožívá šťastná léta. Daří se mu, rozvíjí se, roste. Dosáhl dokonce až na druhou nejvyšší soutěž v České republice, na 2. ligu. Ti zkušení však vědí, že důležité je nejen to, co je vidět, tedy slunce úspěchů a síla kmene, ale i to, co vidět není. Na co se často zapomíná, co se mnohdy vůbec nevnímá. A to je síla kořenů. Tradice. Současné vedení FC Zenit dokázalo, že si je vědomo nedělitelnosti obojího. Váží si odkazu svých předchůdců, váží si jejich díla. Váží si lidí, kteří jejich společné lásce, fotbalu, dali kus svého života.
(Autor je redaktorem Čáslavských novin. Redakce Kutnohorského deníku si vyhradila právo úprav)