Máme pro Kutnou Horu a přidružené obce čerstvý komunitní plán, kde jsou určeny priority v sociální oblasti. Počítáte s tím, že se zapojíte s finanční podporou do tohoto sektoru?

Vždycky jsme se snažili nějakým způsobem být začleněni do místní komunity. Děláme toho hodně v Pardubicích.

Jakým směrem se ubírá vaše podpora v Pardubicích?

Podporujeme především malé handicapované děti a regionální nemocnici v Pardubicích. Spolupracujeme také s univerzitou. Jsem si jistý, že podobně tomu bude i zde ve vašem regionu.

Proč jste z té obrovské skupiny osob, které potřebují péči a často finanční pomoc vybrali právě handicapované?

Chceme pomáhat lidem, kteří to potřebují a to jsou třeba právě handicapovaní, ale také malé děti. Malé děti jsou budoucnost. Komunitní práce je velmi důležitá a nejen z pozice firmy, ale každého z nás individuálně.

Jako jste navázali spolupráci s pardubickou nemocnicí?

Regionální nemocnice mají často problémy s rozpočtem a my chceme i v této oblasti pomáhat. Tam směřovala naše podpora do oblasti léčby rakoviny prsu, ale třeba i na financování speciálního přístroje.

S Foxconnem začali navazovat vztahy

Příjemcem finanční dotace by mohli být například klienti Oblastní charity Kutná Hora. Tato nezisková organizace zajišťuje služby v širokém spektru a má tak velmi významné místo v místní komunitě. „Spolupráci jsme už navázali v tom smyslu, že jim pomáháme s náborem nezaměstnaných lidí do práce přes středisko podporovaného zaměstnání,“ předeslal ředitel Oblastní charity Kutná Hora Robert Otruba. Podle zkušeností kolegů z pardubického regionu i oni doufají v dobrou spolupráci a případnou podporu svých projektů.

Spolupráci s Tchajwanci si pardubická charita chválí

Zkušenost s Foxconnem má už pardubická Oblastní charita. „Tu dosavadní spolupráci si chválíme,“ sdělil ve čtvrtek Deníku ředitel této neziskové organizace Karel Tajovský. Přispěli na zakoupení automobilu a na osobní asistenci dítěte s postižením. Začátkem roku umožnili vstup koledníků do haly při tříkrálové sbírce. „Spolupracují s námi na úrovni, když je o něco požádáme, tak nám vyjdou vstříc,“ podotkl ředitel. Nejde tedy o klasické grantové řízení.