Společnost vybírá ze čtyř lokalit v českých městech. Podle informací Hospodářských novin již dostala zelenou investice v kutnohorské průmyslové zóně. Tento fakt však dosud oficiální zdroje nepotvrdily. „Veřejnost se to dozví okolo druhého června. Měl by přijet vysoký představitel firmy a oficiálně oznámit, kam investice bude směřovat a jak bude vypadat,“ podotkl starosta Ivo Šalátek s tím, že v této chvíli nemůže více jasně říci.

Příprava zázemí pro tuto výrobu však předběžně již probíhá například v oblasti zajištění pracovníků. Jednalo by se převážně o dělnické pozice v automatizované výrobě. „Chtěli bychom jich dodat co nejvíce,“ předeslal ředitel Úřa〜du práce Kutná Hora Václav Kaše. Z Kutnohorska by odhadem vyzískali kolem tisíce pracovníků. „Zbytek by dodaly okolní okresy,“ řekl Kaše.

Je veřejným tajemstvím, že pokud nemá ještě tchajwanský majitel definitivně rozhodnuto o výstavbě druhé české továrny v Kutné Hoře, tak má historické město velké šance investici získat. Mimo jiné i proto, že společnost bude letos na Kutnohorsku otvírat golfového hřiště na Roztěži určené pro management a obchodní partnery.

Kompetentní osoby však mlčí a konečné stanovisko nechávají na asijském výrobci počítačové techniky. „To v tuto chvíli přísluší pouze firmě Foxconn, kterou považujeme za velice váženého a seriozní klienta, a tak se k ní také chceme chovat,“ sdělil včera Deníku Jaroslav Makovička ze společnosti Investorsko inženýrská.

Je místní trh práce připraven?

S náporem poptávky po tisících pracovníků převážně na dělnické pozice počítá úřad práce již v předstihu. „Máme vytipovanou oblast okolo Kutné Hory a dojezdovou vzdálenost. Spojíme se i s ostatními obcemi,“ uvedl vedoucí Úřadu práce Kutná Hora Václav Kaše. Pokud nebudou stačit místní lidé, přijde příležitost i pro cizince. Aby se výroba rozjela, tak jsou připraveni vydávat povolení i cizincům. Těch pracuje v kutnohorském regionu kolem pěti set například ve společnosti ČKD. Zároveň už teď plánují zahájení náborových akcí podle modelu, který použil sousední region při rekrutování do kolínské automobilky TPCA.

Bydlení musí být v soukromé režii

„Jsem zvědav, jak bude město řešit s tímto související bytovou otázku, když jsou v Kutné Hoře pořadníky na byty i pro mladé rodiny s dětmi,“ uvedl vedoucí kutnohorského knihkupectví Jan Wiesner. Otázky ubytování případných přespolních zaměstnanců má město s Foxconnem předjednané. „Město se nebude podílet na žádných vyvolaných nebo doprovodných investicích,“ zdůraznil starosta Ivo Šalátek. Dohodli se na případném společném vyhledání investorů, kteří by plně zajistili bydlení. Město již oslovilo několik podnikatelů, kteří měli zájem poskytovat ubytování a ti pak vedli jednání s Foxconnem. „V případě, že to bude Kutná Hora, tak se půjde touto cestou,“ podotkl starosta.

Kriminalita? Té se starosta neobává

Zkušenosti sousedního Kolína, kde se po otevření automobilky a nájezdu přespolních zaměstnanců zvýšila kriminalita, se kutnohorská radnice nebojí. „Určitě to není sociálně slabší skupina. Byli by to lidi, kterých se bát nemusíme. Ti, kdo chtějí pracovat a bydlet, ať na přechodnou dobu nebo na pořád, jsou lidi, o které by Kutná Hora měla stát,“ poznamenal k této problematice Ivo Šalátek. Kriminalita se podle jeho slov může zvýšit vzhledem k celkovému nárůstu počtu obyvatel „Jestli dvacetitisícové město vyprodukuje deset tisíc přestupků a tisíc trestných činů za rok, tak se úměrně se zvýšením počtu lidí zvýší i kriminalita,“ vysvětlil. Pak by prý přijali i adekvátní opatření ke zvýšení bezpečnosti.

Co nabízí „adresa Na Rovinách“?

Celková rozloha průmyslové zóny činí 95 hektarů a takto je lokalita definována i v územním plánu. Připraven je dvacetihektarový pozemek, který prodalo město společnosti Investorsko inženýrská. Další pozemky vlastní město a část z nich je i v areálu ČKD. Některé pozemky nezahrnuté v územním plánu tvoří rezervu této průmyslové zóny. „Zprvu měli zájem o deset hektarů a požadavek se zvýšil na patnáct hektarů,“ uvedl starosta s tím, že Foxconn uvažoval i o budoucí výstavbě logistického centra. Město se nadále drží filozofie věnovat území kompletně výrobní sféře a případně prodat i další pozemky.

O firmě Foxconn v Pardubicích

Tchajwanská továrna stojí v Pardubicích od roku 2000. V současné době zaměstnává zhruba čtyři až pět tisíc lidí. Většinu z nich však tvoří cizinci tedy Ukrajinci, Slováci, Poláci, Bělorusové, Kazachstánci, Bulhaři a další obyvatelé vesměs ze zemí bývalého východního bloku.