„Peníze přijdou do rozpočtu až v letošním roce,“ předeslal starosta Ivo Šalátek. Z toho 250 tisíc korun využijí na údržbu dětských hřišť ve městě, 750 tisíc korun směřuje v podobě příspěvků sportovním organizacím jako podpora mládeže a půl milion korun je určeno na údržbu a obnovu veřejné zeleně. Minulé vedení města připravovalo vyhlášku ke zpřísnění povolování provozu automatů. Současné vedení se zatím k tomuto návrhu nevyjádřilo.