A jak soutěž zhodnotila studentka kutnohorského gymnázia Eliška Kafková?

Po vyhraném souboji ve školním kole debatní ligy se ve středu 20. února mírně pozměněné a doplněné družstvo V7A za doprovodu pana Maňáka a paní Gembiczké vydalo do Prahy na kolo krajské. Septimu zastupovali: Důša Hrčkulák, David Jehlička, Vojta Koutský, Zuzka Marvanová, Anička Matulová, Štěpán Uher a Aneta Vaňková, družstvo pak doplnili Míra Chmel a Martin Bohatec z C3C a Terka Novotná z C3B.


Ráno jsme vlak naštěstí stihli všichni a vydali jsme se směrem ku Praze. Drahocenná hodinka ve vlaku byla patřičně využita k získání všech potřebných informací, dohodám o tématech a vůbec dalším přípravám, abychom se mohli alespoň trochu tvářit tak, že víme, o co jde. Na místo konání jsme dorazili včas, takže jsme netrpělivě čekali, co přijde. V 10. hodin to pak všechno propuklo. Nejdříve nám byla soutěž představena, po ní pak i porota a po rozlosování týmů do soutěžních dvojic jsme se mohli odebrat o patro níž do menšího sálu, kde jsme díky vylosované jedničce vrhli hned do prvního debatního klání. První kolo nám přineslo téma, které jsme předem neznali, a to „Studium na středních školách by se mělo skládat převážně z volitelných předmětů“. Vylosovali červenou kuličku, a tak jsme zastávali názor opačný, což jsme, myslím, celkem s přehledem zvládli.

Stejně tak i duel na téma „Romům by mělo být usnadněno přijetí do policejního sboru zavedením kvót“, ve kterém za nás bojovali Martin s Aničkou. Třetím kolem, ve kterém jsme zastávali kladný názor ke zlegalizování eutanazie, jsme pak soupeře už definitivně překonali a po půlhodince na oběd na nás čekalo utkání semifinálové. V něm jsme nejdříve prosazovali matematiku jako součást státní maturity, v duelu pak Terka s Aničkou statečně usilovaly o zrušení příspěvků na děti. „Evropská unie by měla omezit obchodování se státy, které porušují lidská práva“, to bylo téma třetího kola. Celý tým věděl, že se po této debatě rozhodně nemá za co stydět. To nám nakonec potvrdila i porota a než jsme se nadáli, byli jsme ve finálovém klání. Tam jsme hned na začátku prosazovali názor, že odměňování učitele by mělo být ovlivněno i hodnocením žáka. V duelu pak Míra s Vojtou přesvědčovali druhou dvojici, že Evropská unie žádného prezidenta nepotřebuje. Míra debatu krásně zakončil větou: „Takový prezident by pak mohl maximálně popřát Bushovi k narozeninám!“ a my jsme věděli (samozřejmě i kvůli jiným větám), že tato dvě kola jsme zvládli o něco lépe než náš soupeř.

Třetí kolo s tématem „O zřízení amerického protiraketového radaru na území ČR by se mělo rozhodovat v referendu“, kde jsme zastávali názor pro, dopadlo ale pro soupeře o něco málo lépe, a tak jsme trochu znervózněli a netrpělivě čekali na vyhlášení výsledků. Nejdříve byli odměněn i náš pan profesor Maňák, poté tři nejlepší debatéři, kde se díky svým trefným a pohotovým příspěvkům umístila i naše Anička, a pak bylo na řadě už samotné vyhlášení vítěze. Podle slov poroty jsme pomalu (ale jistě) začínali věřit, že jejich slova se týkají právě nás, což záhy potvrdil i předseda poroty pan Podzimek a naše radost neznala mezí:) Plní dojmů jsme se vydali na nádraží, kde někteří z nás málem zůstali (resp. zůstaly) a pak s krásným pocitem z vítězství zpátky domů. Cestu do parlamentu, jak se toto kolo ligy nazývalo, jsme tedy úspěšně prošli až do konce a v květnu nás čeká celostátní kolo v sídle Parlamentu ČR.