Jedním z programů, kde mohou na konkrétní záměr získat více než tři sta tisíc korun je i „3x 333 tisíc pro aktivní život obce Dobročinného fondu Philip Morris“. Projektové zpracování svých vizí by měly organizace zaslat Nadaci VIA do 4. března.

„Zkušenosti z minulých let ukázaly, že ty nejlepší projekty vznikají tam, kde se do jejich realizace zapojí místní občané a další regionální partneři. Mezi důležitá hlediska při posuzování projektů bude tedy letos patřit také vytváření příležitostí pro místní dárcovství a dobrovolnou práci,“ uvedl Jiří Bárta, ředitel Nadace VIA. V minulých letech takto již rozdělili tři miliony korun v celé republice. Projekty na Kutnohorsku získávají pravidelně peníze v rámci podpory regionálních projektů v místech, kde sídlí pobočky závodů tabákové společnosti.

 

Sáhněte si pro tři sta tisíc korun

Projektový záměr mohou předložit české nevládní neziskové organizace, registrované jako občanská sdružení, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby (vyjma církví), a to do 4. března 2008 na adresu Nadace VIA. Ze všech přijatých žádostí, které budou splňovat formální podmínky, vybere komise postupující do druhého kola. Vítězové grantového řízení budou vyhlášeni v polovině června 2008. Program 3x 333 tisíc pro aktivní život obce nemá žádná regionální omezení, projekty mohou být realizovány kdekoliv na území České republiky.

Záměrem projektů musí být obnova nebo výstavba veřejných prostranství pro nekomerční kulturní a společenské aktivity, které vedou k oživení místních tradic a spolkového života obce. Jedná se například o úpravy náměstí, návsí, parků, míst pro odpočinek apod. Může se jednat i o rekonstrukce a oživení veřejných budov pro kulturní, zájmové, setkávací a obdobné účely, které výrazně zlepší společenský život obce či města.

Nutnou podmínkou je spolufinancování projektu např. formou příspěvku od města či obce nebo sponzorského daru od regionálních podnikatelů v minimální výši 99 000 Kč, celkový rozpočet projektu musí tedy být nejméně 432 900 Kč.

Z programu 3 x 333 tisíc pro aktivní život obce Dobročinného fondu Philip Morris nelze podpořit projekty, u kterých odborné a technické řešení problému není spojeno s účastí veřejnosti, například pokud bude projekt realizován jen dodavatelsky „na klíč“ odbornou firmou. Z grantového řízení budou vyřazeny dlouhodobé projekty, v jejichž celkovém rozpočtu by maximální příspěvek z programu činil zanedbatelné procento nákladů, a výstavba a značení cyklostezek a turistických tras.