Škola jedná s městem o dlouhodobý pronájem pozemku ve svém sousedství. Jde o nevyužitý svah s náletovými dřevinami „Na tomto svahu při západním okraji školního pozemku plánujeme zřídit miniarboretum s naučnou stezkou,“ uvedl Slavíček. Žáci tak budou mít možnost sledovat běžné rostlinné druhy a jejich proměny v průběhu roku přímo v bezprostřední blízkosti školy. Poskytnutím úkrytů pro drobné savce, ptáky, plazy a hmyz se zvýší druhová pestrost pozemku a jeho bezprostředního okolí, což znásobí příležitosti k pozorování živočichů v těsné blízkosti školy.

Výsadba vybraných dřevin i bylin proběhne za významné pomoci žáků GJO. Postupně bude svah osazen všemi běžnými středoevropskými dřevinami. Na části školní zahrady a v arboretu budou rozmístěny hnízdní budky pro některé druhy ptactva a úkryty pro celou řadu hmyzích druhů. Suché zídky pro zpevnění ochozů a hromady kamenů a klestí poskytnou útočiště dalším drobným živočichům. Vybraný úsek školní zahrady přestaneme vyžínat, takže vynikne rozdíl mezi neudržovanou „ekologickou zahradou“ a udržovaným trávníkem. Vyhneme se rovněž aplikaci herbicidů i umělých hnojiv. Ekozahrada nabízí všestranné didaktické využití v předmětu biologie, od pozorování až po rozvíjení metod vědecké práce.