I ve velmi nepříznivém počasí, které panovalo venku se sešlo pět sborů: z Červených Janovic, Opatovic I., Štipoklas, Krchleb a Uhlířských Janovic. Ty se pak rozdělily na jedenáct soutěžních družstev. „Máme tady těch dětí méně než dříve. Omlouvali se nám, že nepřijedou, protože jsou nemocní,“ vysvětlila Lenka Růžičková z SDH Opatovice I.

Děti se utkaly v piškvorkách, pexesu, ve vybíjené a hlavně se vydaly na dráhu, která měla prověřit jejich fyzickou zdatnost. Kromě běhu je čekalo plazení po lavičce, kotoul a přeskok švédské bedny. Protože však šlo o hasičskou soutěž, tak nechyběla ani trocha té zručnosti z požárního sportu při šroubování matic.

Výsledky klání:

kategorie - mladší

1. SDH Červené Janovice (14 bodů)

2. SDH Opatovice I. (23 bodů)

3. SDH Krchleby, SDH Štipoklasy (26 bodů)

kategorie - starší

1. SDH Červené Janovice (23 bodů)

2. SDH Opatovice I. B (30 bodů)

3. SDH Opatovice I. A (31 bodů)

Nejbližší ostrou soutěžní akcí bude pro všechny dobrovolné hasiče z řad mládeže „Pohár starostů“ jehož první start se koná 17. května v Opatovicích I.