Ustavení sboru urychlila nedobrá situace v polovině osmdesátých let 19. století, kdy v obci a okolí zuřily požáry a stará ruční stříkačka, kterou obec zakoupila v roce 1809, do níž se musela vědry nalévat vody, již nevyhovovala. Ve své době plnila však dobře své poslání, neboť se osvědčila při velkém požáru 9. května 1823 v Kutné Hoře a v roce 1833 až ve vzdálených Tupadlech na Čáslavsku. Proto obecní zastupitelstvo zakoupilo čtyřkolovou samonasávací ruční stříkačku, která byla do obce přivezena 14. března 1887. K její obsluze bylo třeba vyškolených lidí. Na výzvu obecního zastupitelstva, aby se založil SDH, se přihlásilo do konce roku 1887 celkem 30 mužů. Po schválení sborových stanov okresním hejtmanstvím, konala se 28. května 1888 ustavující členská schůze a sbor se přihlásil za člena hasičské župy č. 46 Kutnohorské.

Během 120 let vystřídalo se ve vedení 9 sborových starostů a 16 velitelů. V čele sboru stál jeho starosta Bohumil Sekera, jako třetí v pořadí, plných 56 roků (od r. 1902 do r. 1958) a nejdéle činnými veliteli byli František Krupička – 24 roků (1952 – 1976) a pak František Jelínek – 23 roků (1976 – 1999).
Za svého trvání zasahoval sbor u 91 požárů (z toho 42 x v obci a 49 x mimo obec) a nejméně ve 23 případech čerpal vodu ze zatopených studní a sklepů. Mezi největší zásahy patří hašení požáru místního pivovaru v r. 1913 a hašení hořících čtyř usedlostí v roce 1924. Ve dnech 16. až 18. srpna 2002 zasahovali křesetičtí dobrovolní hasiči při povodni v obci Lety na okrese Praha – západ.

Od roku 1978 udržuje sbor přátelské styky se německým sborem z obce Panschwitr – Kuckan.

Sbor patří, co do aktivity, mezi přední SDH na Kutnohorsku a ve svazku České hasičské jednoty jsou jeho družstva mužů a žen považována za jedny z velmi dobrých.

Mojmír Šourek