Pochybnosti nad tím, zda hodiny na zmíněné kostely patří, má i sám kutnohorský starosta Ivo Šalátek. „Hodiny jsou umístěné v gotických oknech a já je tam vnímám trochu jako rušivý prvek té krásné čisté gotické architektury. Nic víc a nic méně,“ vyjádřil se s tím, že se jedná pouze o jeho názor a že na žádné oficiální úrovni o této věci nejednal.

Osobní názor vedoucího kutnohorského odboru památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy Ondřeje Seiferta je podle jeho slov podobný. „Na gotických kostelních věžích ve středověku opravdu žádné hodiny nebyly, leda tak přesýpací,“ konstatoval.

„Hodiny obecně patří spíše k radniční budově. Možná by proto nebyl úplně špatný nápad, instalovat hodiny na věž Vlašského dvora. Podle mého názoru by se mohlo jednat o docela zajímavé řešení,“ rozvinul svou úvahu Šalátek.

Ondřej Seifert se však k této myšlence staví skepticky. „Hodiny se ve městech začaly osazovat především na radnicích a protože městská radnice koncem 18. století zcela vyhořela, Kutná Hora vlastně radnici nemá. Vlašský dvůr je především bývalá královská mincovna, kde má městský úřad pouze sídlo. Nikoli radnice,“ řekl. Jeho stanovisko je tedyjednoznačné. Osazení hodin na Vlašský dvůr považuje za stejný anachronismus jako hodiny na gotických kostelních věžích.

Případné odstranění věžních hodin z kostelů označil Ondřej Seifertza pošetilé. „Konzervativní Kutnohořané si stejně jako obyvatelé jiných měst na kostelní věžní hodiny již zvykli,“ dodal. „Domnívám se tedy, že nejlepším řešením je hodiny nechat tam, kde jsou, a pouze je udržovat ve správném chodu," uzavřel.