Hrádek
Otevřeno pouze sobota a neděle od 10 do 16 hodin. Jiné dny na objednávku.
I. okruh „Město stříbra“ (přízemí a 1. patro Hrádku) geologický vývoj kutnohorského regionu, předhistorické osídlení, objev stříbra, vznik města, svět stříbrné šlechty, mincovní pokladnice, kaple.
II. okruh „Cesta stříbra“ (technologie dolování a mincování - sklepní prostory Hrádku model štoly a mincovny, důlní stroj – trejv, středověké důlní dílo, havířská osada)
5. - 9. listopadu
„Dny hlíny“ edukativní program pro školy – výroba pravěkých nádob. Přihlášky škol přijímá Zdeňka Kubíková na telefonu 327 512 159 linka 23, e-mail: kubikova@cms-kh.cz.

Kamenný dům
Otevřeno úterý až neděle od 10 do 16 hodin.
Stálá expozice – „Královské horní město Kutná Hora – měšťanská kultura a život v 17. až 19. století.
Výstava: „130 let ve službách stříbrného města“ (130. výročí založení Muzejního spolku Vocel).


Tylův památník
Mimo sezónu zavřen, otevřeno znovu v dubnu 2008. Kontakt: České muzeum stříbra Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, telefon: 327 512 159, fax: 327 513 813,