Kromě vystoupení sboru klientek Hrádeček a premiéry hry "Hrajeme si" si mohli návštěvníci, mezi nimiž byli klienti jiných ústavů pro mentálně postižené, rodinní příslušníci, ale i pracovníci v sociálních službách, prohlédnout areál domova. Seznámili se také s praktickými ukázkami canisterapie a hiporehabilitace.