Jako žhavým kandidátem na umístění se naskytla lokalita u hřbitova Všech svatých. Zvířecí pohřebiště by vzniklo na zhruba šesti tisících metrech čtverečních se vstupem branou ze hřbitova a ze sadu. „Podle poptávky budou pak budována postupně hrobová místa,“ uvedl Martin Starý ze sdružení Denemark. Celé prostranství by mělo zůstat volné s několika stromy. „Hrobová místa si každý upraví ve svém stylu pouze s květinami nebo nízkými keříky,“ dodal Starý.

Záměr sice radní podpořili včetně možnosti pohřbívat tam s náležitou pietou také kočky, ale s lokalitou už zajedno nebyli. „Někteří vyslovili nespokojenost, protože je v těsném sousedství se hřbitovem lidským,“ vysvětlil starosta Ivo Šalátek. V této věci se však hodlá radnice angažovat a na tento záměr chtějí najít vhodné pozemky někde na okraji města. „Pokud se vybuduje za městem, bude pro staré lidi, kteří využívají tyto hřbitovy nejvíc, nedostupný,“ upozornil Starý. Právě lokalita u hřbitova Všech svatých byla nejvhodnějším řešením především kvůli využití pozemku. „Na pozemky je stavební uzávěra z důvodu viničních tratí. Pozemky lze tudíž využít pouze jako sad, vinice nebo klasickou ornou půdu,“ vysvětlil Martin Starý. Půda tak i nadále bude ležet ladem a hrozí vznik černých skládek. Dalším důvodem, který mluví právě pro tuto lokalitu jsou i peníze. Vybudování by bylo schopno zajistit sdružení díky dotacím a sponzorům. Správa by se však hradila z poplatků. „Ty jsme vypočítali zhruba v rozmezí tisíce až dvou a půl tisíce korun se zahrnutím pohřbení a služeb na deset let,“ uvedl Martin Starý. Navíc by lokalita umožnila využít vody a službu správce hřbitova.

Obdobný hřbitov je v Hradci Králové a kapacitně byl naplněn ten v Praze. Tam domácí mazlíčky k věčnému odpočinku uložili známí umělci, Martin Zounar nebo Sisa Sklovská.

Zeptali jsme se na názor známé osobnosti z Kutnohorska

Pavel Bohatec, poslanec Parlamentu České republiky a veterinář: Nemám s tím problém. Pokud je to občanská iniciativa a není s tím spojený nějaký závazek pro obec, tak proč ne. Někteří domácí mazlíčci jsou přeci jako členové domácnosti.

Jak by vůbec měly být podle veterinárních předpisů uloženy ostatky zvířat? Pohřbít lze na svém pozemku domácí zvíře kromě přežvýkavců a prasat, které nebylo ničím nakaženo. „Neškodným odstraněním se v tomto případě rozumí zahrabání na místě vhodném z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí, a to do hloubky nejméně osmdesát centimetrů s použitím dezinfekčních prostředků,“ uvedl Josef Duben ze státní veterinární správy.

Jaký je váš názor na vybudování hřbitova pro domácí mazlíčky? Připojte se k diskusi na webu nebo napište na:reporter.kutnohorsky@denik.cz.

Rozhovor s tvůrcem záměru Martinem Starým z občanského sdružení Denemark najdete ZDE.