Radní řekli ne


Na tomto jednání se ozvala jedna z radních s názorem, že pohřbívání zvířat a lásku k zvířatům nesmíme zaměňovat s láskou k lidem. Jejího názoru a možného střetu s církví se zalekla i většina ostatních radních a návrh neprošel. Resp. neprošlo navrhované místo pod hřbitovem Všech svatých, v bývalém sadu.

Vhodnost lokality

A proč zrovna na tomto místě? Důvodů je mnoho. Ale ten nejprozaičtější je, jak jinak v dnešní době, problematika financování. Pokud vybudujeme hřbitov právě v sousedství hřbitova lidského, náklady na jeho vybudování a provoz budou minimální. Jsme nezisková organizace a nemůžeme a ani nechceme vydělávat na neštěstí lidí, kteří ztratí svého miláčka. Ale všechno se dnes musí platit – práce, svoz odpadků, sekání trávy atd.

Tímto bychom chtěli snížit náklady na minimum, aby byl hřbitov soběstačný a měla ho možnost užívat a navštěvovat co nejširší veřejnost. Včetně starých lidí, kteří jsou odkázáni většinou jen na městskou hromadnou dopravu. Na jiných lokalitách, které město nabízí, je náš záměr nerealizovatelný a neudržitelný jak z důvodu přístupnosti, tak z důvodu ekonomické náročnosti. Pokud se nám nepodaří hřbitov zrealizovat na tomto místě, pak nikde.

Různé přístupy

Mluvil jsem s představiteli římskokatolické církve – jejich názor je velice zvláštní. Když jsme se bavili obecně o lásce ke zvířatům a pohřbívání mazlíčků, byl názor takový, že lidé se dnes nemilují mezi sebou navzájem a mnohdy dávají přednost zvířatům před lidmi - mladí manželé si radši pořídí psa než dítě; babička jde radši na hrob svého psa než na hrob dětí; z týrání psů se dělá v mediích kauza a týrání dětí a lidí obecně je bráno jako samozřejmost.

Děti a dnešní doba

Proti těmto argumentům bych se ohradil. Proč si lidé dnes nepořizují děti? Buď proto, že jim to zdravotní důvody neumožní a nebo na „to“ prostě nemají peníze. Plno mladých lidí dnes nemá ani na zaopatření sebe sama a lásku chtějí někomu dát, tak zvolí levnější variantu – psa nebo jiné zvíře.

Ono mít dnes dítě je finančně dost náročná věc. Ale toto si uvědomují právě ti, co umí milovat a nechtějí své dítě přivést do prostředí, ve kterém mu nejsou schopni dát vše potřebné a zajistit mu dobrou budoucnost. Tuhle nezodpovědnost dělají jen naši nepřizpůsobiví spoluobčané, kteří se spoléhají na pomoc státu! A ty právě zastupuje již výše zmíněná paní radní.

Vztah ke zvířatům

Kdo se ale zastává zvířat, která jsou podle Občanského zákoníku považována za „věc“? Další argument, který jsem slyšel, bylo to, že lidé budou radši chodit na hřbitov zvířat a ne na lidský. A proč ne? Jsme svobodní, můžeme se rozhodnout. Když dalo zvíře staré babičce více lásky než její příbuzní, kteří se na ni v posledních letech „vykašlali“ a přestali se o ni starat, nedivme se, že radši půjde na hrob svého psa. Zvířata totiž milují bez výhrad, bez požadavků, bez nároků, upřímně a až za hrob.

Možná tím, že bude hřbitov pro zvířata v těsné blízkosti za zdí hřbitova lidského, se pohne v mnoha z nás svědomí a láska ke svým lidským bližním a pak zajdou i za svými příbuznými, na které by si jinak ani nevzpomněli. Vždyť přes zvířata můžeme najít i cestu k sobě navzájem. Za života i po smrti. Ne nadarmo se říká, že kdo nemá rád zvířata, nemá rád ani lidi. Každopádně je na každém z nás, komu svou lásku, city a důvěru věnujeme.

Živí tvorové

Uvědomme si, že v dnešní době plné násilí, loupeží, vražd a korupce je jakákoliv forma lásky ke komukoliv jinému než k sobě samotnému něčím krásným.

Někdo miluje děti a stane se učitelem/učitelkou. Jiní se starají o naše přestárlé spoluobčany v ústavech, o mentálně postižené děti. Další, které mnohdy nazýváme „zelenými blázny“, se přivazují ke stromům (viz. nedávný případ v Drážďanech).

Jiní milují své psy, kočky, papoušky, koně a jiná zvířata tak, jako by to byly jejich děti, sourozenci. Já se znovu ptám – „Proč ne?“ Když člověk umí projevit jakoukoliv lásku, tak je v něm něco dobrého, lepšího a měli bychom si těchto „prvních vlaštovek“ spíš vážit a podporovat je, než poukazovat na to, že jsou blázni, cvoci a nezapadají do zažitých mantinelů dnešní společnosti. To vše by ale odpůrci hřbitova pro zvířata měli vědět dávno sami. O tom všem se totiž píše v Bibli.

Vznik petice

Proto jsme se rozhodli proti názoru jednoho člověka, který mohl svým názorem a hlasováním zbořit celou myšlenku, vyhlásit petici. Tato petice, která je již týden zveřejněna, je nejen na podporu vybudování pietního místa pro zvířata v sousedství hřbitova Všech svatých, ale je to zároveň jakási morální podpora všem milovníkům a chovatelům zvířat. Více informací můžete nalézt www.denemark.jidol.cz, včetně výše zmiňované petice a informací o pietním místě.

Martin Starý

Více čtěte ZDE.