Jak ale upozorňuje vedení čáslavského domu dětí a mládeže, jenž má na starosti správu hřiště, je třeba zde bezvýhradně dodržovat provozní řád, aby zůstala zachována kvalita povrchu hrací plochy. Pravidla v tomto řádu zakotvená nejsou v žádném případě zbytečnými opatřeními, která by omezovala příjemný a relaxační pohyb na hřišti.