„Byli jsme upozorněni na to, že finanční situace nemocnice není dobrá, nicméně chtěli jsme znát výsledky za dvanáct měsíců. Ty výsledky jsme dostali. A bohužel nejsou potěšující, protože závazky převyšují asi o třicet milionů aktiva a majetek. Všechny podmínky pro to, aby byl bez odkladu dán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Tím jednatelka plní svou povinnost danou insolventním zákonem. Jiná cesta není,“ prohlásil na zasedání Schumann.

Někteří z přítomných poté vznesli dotaz, proč musel být odvolán dosavadní jednatel společnosti Martin Suchánek, který navrhoval stejné kroky, k nimž současné vedení společnosti přistupuje. „Chtěla bych znát důvod, proč byl jednatel Suchánek odvolán. Děláte totiž úplně stejné kroky, jako navrhoval on,“ nechala se slyšet například zastupitelka Venuše Železná.

Na to dal odpověď starosta Ivo Šalátek. „Hlavní důvod byl ten, že jsme do 21. prosince chtěli, aby pan inženýr Suchánek dal souhlas s tím, aby zaměstnanci mohli uzavřít pracovně-právní vztah s novým zaměstnavatelem. Aby mohli pokračovat na svých pozicích. Pan inženýr řekl, že toto neučiní. To znamená, že byla primárně ohrožena péče. To byl ten hlavní důvod,“ řekl Šalátek a výslovně zopakoval, že „odvolání jednatele nemělo žádný vztah k insolvenci“.

Další projednávanou otázkou bylo odstupné, které zaměstnanci, přecházející k 1. lednu ze společnosti Nemocnice Kutná Hora pod Oblastní nemocnici Kolín, požadovali.

Podle starosty zákon na odstupné v těchto případech nepamatuje. Přesto mají zaměstnanci přislíbený určitý státní příspěvek. „Zaměstnanci dostanou od státu bonus ve výši dvou měsíčních platů,“ konstatoval Šalátek.