Dominantou města, jehož zmínku nacházíme v historických pramenech ve 13. století, je bezesporu Valdická brána. Z té se nabízí návštěvníkovi úchvatný pohled na okolní uličky a hlavně náměstí má jako na dlani. Tato věž byla postavena v letech 1568 - 1578 jako součást opevnění města. Po požáru v roce 1589 ji stavitelé zvýšili o třetí patro. Nyní tak měří 52 metrů a na vyhlídku musíte vystoupat 156 schodů.

Hned v těsném sousedství nesmíte minout Valdštejnský palác a v něm umístěné Regionální muzeum a galerii Jičín. Kromě tradiční expozice můžete využít i takzvanou rodinnou prohlídku. Každá místnost je věnována nějakému období, které si přiblížíte nejen vystavenými artefakty, ale i interaktivní hrou. V sále pravěku je tak možné tkát nebo mlít zrna v kamenném mlýnku, v sále středověku psát na skriptoriích, v následujícím sále hledat na modelu Jičínské kotliny správné postavení dominant Valdštejnovy komponované krajiny, v další místnosti věnované baroku a lidovému umění příst na kolovratu, v sále národního obrození pak sehrát loutkové divadlo…

Malé návštěvníky Jičína bude určitě lákat nahlédnutí do Rumcajsovy ševcovny, která se nachází opět nedaleko Valdické brány. Tam se seznámí se životem známé pohádkové postavy ještě předtím, než se stal loupežníkem. Ano, navštíví jeho ševcovnu, která byla, jak všichni víme ze Čtvrtkovy pohádky „pro urážku starostenské nohy, navždy zavřena“.

Nemohli byste odjet, aniž byste se prošli čtyřřadou lipovou alejí. Stromořadí dlouhé 1700 metrů chápal stavitel Giovanni Pieroni jako zelenou spojnici Valdštejnovy rezidence, letohrádku a kartuziánského kláštera na ose východu a západu slunce za letního slunovratu, tvoří tedy nedílnou součást celkové raně barokní krajinné kompozice. Toto stromořadí, ve kterém bylo původně vysazeno 1140 lip, bylo v průběhu tří století několikráte přesazením vyměněné. Je rozděleno na široký střední zelený pás a dva úzké chodníky po stranách.

Když už jste došli až k letohrádku, tak stojí za to sebrat síly a vystoupat na vrch Zebín. Vypíná se do výšky 399 metrů nad mořem a patří k řadě čedičových kup Jičínské kotliny. Strmější výstup vede sadem a zelení. Nahoře vás však odmění překrásný výhled do okolní krajiny i malebná malá kaplička.

Neobvyklý festival nazvaný Jičín – město pohádky můžete navštívit od 9. do 14. září.

Více k samotnému městu Jičín a ke kulturnímu dění najdete také na internetu na www.jicinsky.denik.cz.