Poradenské služby K-centra Kolín jsou mimo jiné určeny pro rodiče. Ti sem přicházejí s tím, že doma mají problém se synem, dcerou, partnerem, u kterého mají podezření na to, že drogy užívá, či jim už tuto skutečnost potvrdili.

„Oproti loňskému roku pozorujeme dvojnásobný nárůst počtu rodičů, kteří se nebojí vyhledat služby našeho zařízení, což je velmi pozitivní změna trendu, zejména v malých a středních městech,“ říká Markéta Lukáčová, vedoucí K-centra, a dokladuje statistikou. Za pololetí to bylo 42 rodičů, a to v 55 poradenských setkáních, takzvaných konzultacích. Vloni bylo K–centrum za stejné období v kontaktu s 20 rodiči v rámci 32 konzultací. Jedno setkání trvá obvykle 50 minut.

„V průběhu prázdnin nás kontaktovalo 11 rodičů, a to polovina z nich v průběhu posledních 10 dnů. Proběhlo 18 konzultací. Nejvíce rodičů přichází po prázdninách, s nástupem do školy a pravidelného režimu se změny v chování mladých projeví,“ objasňuje Lukáčová.

Rodiče K–centrum vyhledají buď sami nebo přivedou sebou svého syna či dceru. Obě možnosti jsou v rámci prvního kontaktu možné.

Poradenství může mít podobu předání informací, konzultace možností, podpory vzájemné komunikace či dlouhodobé spolupráce na řešení problému, který souvisí s užíváním drog. Konkrétní podoba poradenství se vytváří dohodou všech stran.

„Změny v trendech chování rodičů jsme ověřovali v podobných zařízeních Středočeského kraje a výsledky jsou stejné, chování rodičů se postupně mění. Obecně se dá hovořit o tom, že jsme si více zvykli na možnost obrátit se na odborníky, pokud máme problém, který neumíme nebo je obtížné jej řešit pouze vlastními silami. Říct si o pomoc a ne čekat, až se situace zhorší natolik, že ji bude mnohem obtížnější vracet zpět, obnovovat ztracenou důvěru ve vztahu, mluvit spolu, mluvit o tom, co prožíváme, co nás trápí, se stává pro mnohé z nás přijatelnější, než tomu bylo dříve,“ uzavírá Lukáčová.

Kolínské K–centrum s kontaktním a poradenským centrem sídlí v Kutnohorské ulici č. 17, kontaktovat ho lze i na čísle 777 847 071 či e–mailu kc@os-prostor.cz.