Kutnohoráci a několik Kolíňáků se zúčastnilo pokračování mezinárodního projektu „I my patříme mezi vás“ pořádaného ve spolupráci s občanským sdružením Svetlo z Košic. V lůně přírody a okolí historických památek měli možnost mladíci se začlenit „Tito mladí lidé s rizikovým chováním tak mohli sami aktivně poznávat odlišné kultury, seberealizovat se v sociálně žádoucích aktivitách, poznat vlastní možnosti a svou hodnotu,“ uvedl ředitel Výchovného ústavu Kutná Hora Jiří Albrecht.

V lůně přírody a okolí historických památek měli mladíci ze společensky a sociálně znevýhodněného prostředí možnost se začlenit mezi své vrstevníky ze Slovenska. Společně zažili pěší i cyklistické výlety v překrásném regionu Jizerských hor. Absolvovali zajímavé exkurze po místních sklárnách a navštívili také města Liberec a Jablonec nad Nisou. „Chlapci z obou ústavů měli při těchto aktivitách možnost se vzájemně poznávat, přijímat, ale i prověřovat své vlastní možnosti a poznávat místní historii, kulturu a přírodu,“ dodal Jiří Albrecht.

Nešlo však jen o odpočinkový, ale i pracovní pobyt a jeho součástí bylo i denní hodnocení na večerních komunitách. „Snažili jsme se utřídit nové zážitky,“ přiblížil Jiří Albrecht. Nechyběly ani večerní kulturní programy jako improvizovaný karneval, divadelní představení, výtvarné aktivity a poučná prezentace Horské služby.

„Celý pobyt předčil očekávání jak chlapců, tak výchovných pracovníků,“ podotkl Jiří Albrecht s tím, že tyto pobyty umožňují lepší vzájemné poznání chlapců a pedagogů, ale i nahlédnutí do odlišného kulturního prostředí.

Celý projekt financovala Evropská unie prostřednictvím České národní agentury – program Mládež. „Je důležité, že Evropská unie myslí i na mládež pocházející ze znevýhodňujícího prostředí a umožňuje jim účast na takovýchto akcích. Při těchto akcích můžeme našim chlapcům ukázat různé možnosti trávení volného času, můžeme jim dát pocit zodpovědnosti za sebe i za druhé a můžeme je naučit přijímat odlišné kulturní prostředí,“ konstatoval ředitel výchovného ústavu.