Na žáky prvního stupně čekala návštěva jízdárny a psího útulku na Karlově i vycházka spojená s poznáváním přírodnin. Druhý stupeň si ráno užil výcvik dravců ze zámku Sychrov a poté vyrazil na turistické vycházky. Cestou děti zaznamenávaly příklady negativních zásahů člověka do přírody, černé skládky, mrtvá zvířata na silnicích a poničenou vegetaci.

Prohlédněte si fotografie.