Publikace s dětskými textovými i grafickými výtvory v pátek v kapli Všech svatých předali zástupci žákovské školní rady vedoucímu farní kanceláře Karlovi Koubskému. „Kostnici jsme už v minulosti podpořili výtěžkem z prodejních trhů či jarmarku. Tentokrát jsme zvolili jinou formu. Doufáme, že vřelý a jedinečný vztah bude nadále úspěšně pokračovat,“ doplnil žák deváté třídy Ondřej Holý.