„Přestože ještě budou následovat menší akce, jako pochod ke sto letům školy či vánoční výstavy, lze říct, že dnešní program byl vyvrcholením oslav. Jsem rád, že vše se uskutečnilo, jak jsme naplánovali, a rád bych při této příležitosti poděkoval všem, kteří se na přípravě oslav podíleli i všem vzácným hostům, kteří nás poctili svojí návštěvou. Zároveň pevně věřím, že se najdou prostředky na rekonstrukci, kterou si budova po sto letech zaslouží, aby za další století bylo opět co oslavovat,“ konstatoval spokojený ředitel školy Radek Pařez. Toho, spolu se zástupci města, přivezl před školní budovu historický kočár. Ještě oficiální stříhání „stoleté pásky“ spolu s kutnohorským starostou Ivo Šalátkem (jedním z absolventů školy), přivítání chlebem a solí a poté už mohl i ředitel zasednout mezi ostatní hosty v aule a užívat si připravený program.

Na kulturním programu se podíleli samozřejmě také současní žáci „Kamenky“. Ti také za dozoru přísného učitele v podání herce a režiséra Miroslava Štrobla předvedli v jedné ze tříd, jak to v takové škole před sto lety vypadalo. Iluze byla téměř dokonalá, kromě dobových lavic a vyučovacích pomůcek vystřídal dokonce na zdi nad katedrou na pár hodin portrét současného prezidenta Václava Klause obraz císaře Františka Josefa.

Významný den zpestřili také absolventi školy z roku 1964, kteří si na včerejšek domluvili rovnou i třídní sraz po šestačtyřiceti letech. Aby se lépe poznali, dorazili před školu vybaveni pionýrskými šátky a mávátky.

Před sto lety… Budova dnešní Základní školy Kamenná stezka v Kutné Hoře byla uvedena do provozu roku 1910. Tehdejší správa města měla za cíl vybudovat z Kutné Hory regionálně významné školské středisko. Výrazem těchto ambic se stala mimo jiné novostavba Lindnerova učitelského ústavu, dnešní ZŠ Kamenná stezka. Pozemky pro ni darovalo město, projekt vypracovali stavební radové c. k. místodržitelství v Praze Sylvestr Schapka a Rudolf Vomáčka. Stavba novobarokní budovy se uskutečnila v letech 1907 až 1910 pod vedením inženýra Viléma Bejšovce.

Prohlédněte si fotogalerii.