Podle Marečka se instalování kamer příznivě projevilo na kriminalitě, která v tomto období prokazatelně klesla. Ubylo krádeží, vykrádání motorových vozidel, sklepů i bytů. „Ačkoliv to nemám podložené statistikou, domnívám se, že v současné době kriminalita bohužel opět roste,“ podotkl však Mareček.
Pokles kriminality má svůj rub v tom, že v jeho důsledku přijde do městské kasy menší množství dotačních financí mimo jiné právě na rozvoj kamerového systému. Václav Mareček však tento princip považuje za správný.

„Myšlenka projektu prevence kriminality je skutečně v tom, že stát zainvestuje prvopočáteční investice. Jde o jakousi finanční injekci. Bezpečnost jako taková už potom pochopitelně leží na bedrech města. Čisté ulice a pořádek by měl být přece hlavně v jeho zájmu,“ je přesvědčen. „Je na městských zastupitelích, jaké si stanoví priority. Buď podpoří potřebné investice, nebo město zkrátka nebude bezpečné,“ dodal s tím, že rozšíření kamerového systému je potřebné. Současný stav v Kutné Hoře podle Marečka není rozhodně dostačující.

Město skutečně instalaci nových kamer připravuje. Podle starosty Ivo Šalátka by jedna z nich měla být u morového sloupu. „Směřovala by nahoru Husovou ulicí, dolů až na náměstí a do Šultysovy ulice,“ řekl starosta s tím, že na uvedených místech podle dlouhodobých poznatků dochází ke špatnému parkování, ničení morového sloupu a podobným nekalostem. „V okolí je dost restaurací, takže tam dochází i k výtržnostem,“ dodal. „Umístění druhé z kamer ještě neznáme. Diskutujeme o něm s policií, vybírá se lokalita. Z našeho pohledu se jeví jako dobré řešení osadit ji v prostoru kruhového objezdu U Krupičků,“ domnívá se starosta.

Technický pokrok nabízí nepřeberně možností vylepšení bezpečnostního systému. Možné je například propojení kamer a městského rozhlasu. „Všechno je to otázka softwarových záležitostí. Chtěli bychom jistě tyto kroky učinit v budoucnu, protože to není záležitost desítek tisíc, ale spíše stovek tisíc korun,“ zdůraznil Mareček. Software podle něj dokáže propojit nejen kamerový systém s rozhlasem, ale i se všemi složkami integrovaného záchranného systému. „Rozhodně to je investice, která může ochránit spoustu životů a velice bych si přál, aby to zde bylo! Pomůže to aktuálně reagovat na vzniklou situaci,“ vyznal se.

A co se děje s natočeným materiálem? „Archivace materiálu se řídí vnitřním řádem. V současnosti je uchováván asi pět dní, a pak se automaticky přemazává. Archivaci starších událostí tedy nemáme,“ vysvětlil Mareček. Výjimkou je podle jeho slov případ, kdy si natočený materiál vyžádá Policie České republiky. Musí tak učinit do zmíněných pěti dnů. „Hodně se tímto způsobem využívají například záznamy z autonehod,“ uvedl městský policista.

Za zmínku stojí také skutečnost, že k záznamům z kamer mají přístup pouze čtyři osoby. Jsou jimi velitel městské policie, jeho zástupce, starosta města a pověřený člen zastupitelstva.

A na závěr jeden případ z nedávné doby. Při pátrání po pachateli, který na sídlišti Šipší v Kutné Hoře vykradl šest aut, možná policie vypomohou i záběry z bezpečnostních kamer. „Určité záznamy tam byly pořízeny,“ konstatoval Václav Mareček.