„Z vlastního nemáme šanci hnout se z místa. Je to, jako byste si chtěl koupit Rolls Royce,“ řekl za všechny ironicky starosta Miskovic Antonín Štefl.
Právě Miskovičtí mají situaci už vyřešenou alespoň s vodovodem. Ten už je postavený. Hůře jsou na tom s kanalizací. A právě zde se vše odvíjí od státní dotace. „Kdyby se nám příspěvek z ministerstva zemědělství podařilo získat, byl bych rád, aby se začala kanalizace stavět už v příštím roce,“ řekl Štefl s tím, že se však jedná pouze o přání, jehož splnění závisí na vnějších okolnostech.

„Podat si žádost, to je jako vyplnit tiket ve sportce,“ naznačil, jakou má obec “jistotu“, že státní příspěvek obdrží, starosta Rašovic Zbyšek Šaněk. Ostatní představitelé obcí mají názor podobný.

Poměrně optimistický je místostarosta Červených Janovic Miroslav Ptáček. „Nepředpokládám, že by nám stát nepřispěl vůbec. Nestavíme přece golfové hřiště, ale vodovod,“ byl přesvědčen. „Otázkou spíš zůstává, jak vysoká částka bude a zda nám pro naše potřeby bude skutečně stačit,“ dodal.

Obce jsou celkově lépe vybaveny vodovodem než kanalizací. Tam, kde nemají ani jednu z těchto inženýrských sítí, zpracovávají alespoň projekty a žádají o dotace na vodovod. V případě kanalizace však většinou házejí „flintu do žita“.

K těm, kteří by s budováním vodovodu rádi začali už letos, patří představitelé Červených Janovic. „Stavbu budeme provádět na etapy. V letošním roce bychom rádi začali se stavbou vodojemu v Lomci. Ten je totiž nezbytný k tomu, aby se voda dala dopravovat až do Janovic,“ nastínil Miroslav Ptáček.
V dalších letech by Janovičtí rádi pokračovali dalšími dvěma etapami – výstavbou vodovodního přivaděče do obce a rozvodem vody do jednotlivých domácností. Vše by měli rádi hotovo během dvou let. „Jedná se zatím o zásobení vodou samotných Červených Janovic. Na přidružené části obce by případně došlo později,“ doplnil Ptáček.

Pokud k výstavbě dojde, nese to s sebou také spoustu problémů. „Musíme samozřejmě počítat s kopáním a tím, že některé z komunikací nebudou v době budování vodovodu průjezdné.