Poutě a jarmarky byly odedávna součástí posvícenské tradice v kostele svatého Vavřince. Na tuto středověkou tradici by chtěli společně navázat členové Občanského sdružení Kaňk a Občanského sdružení Barbora, hornicko – historického spolku.

„Rádi bychom tímto způsobem přispěli ke společenskému životu na Kaňku, který si v sobě napříč staletími nese ráz staré hornické osady a je často neprávem opomíjen jako periferie Kutné Hory. Rádi bychom pozvedli význam a krásu této části města,“ uvedla Malvína Krespová z Občanského sdružení Kaňk.
Snaha dozajista úctyhodná, jenže, jak se zdá, svatý Petr má se svatým Vavřincem nějaké nevyřízené účty. V sobotu od rána usilovně lilo a žádné zlepšení na obzoru. Slavnostní zahájení celé akce bylo nutno narychlo přesunout do restaurace Na Baště, kde se měla podle původních plánů konat až v sobotu večer posvícenská zábava.

Hned u dveří uvítali návštěvníky Kutnohorští pozounéři. Ti také o chvíli později uvedli slavnostní fanfárou místního divadelníka Václava Veselého, který v historickém kostýmu Hornický jarmark oficiálně zahájil a vyhlásil mimo jiné Kaňk samostatnou obcí s tím, že obchod s Kutnou Horou bude „ze zištných důvodů“ zachován. Většina hostů se poté přesunula pod deštníky do centra pro volný čas Mozaika. V budově centra už čekalo několik výstav. Nejpozoruhodnější byla patrně expozice dobových fotografií z hornického prostředí doprovázená výstavou hornického nářadí. Místní pamětnících si nad fotografiemi rádi zavzpomínali. Nemenšímu zájmu se těšila i výstava obrazů místního malíře Milana Kužely.

Posvícenská sobota byla také příležitostí prohlédnout si jindy uzavřený kostel svatého Vavřince a vyslechnout si i odborný výklad. Na nejčastější otázku, kdy bude kostel opravený a opět přístupný veřejnosti zatím ovšem nikdo odpovědět nedokázal. Místní lidé si však do jednoho libovali v tom, že mohli konečně nahlédnout do interiéru svatostánku, který každý den míjejí.

Jan Šmok