Jak podotkl, o uvedení tohoto zařízení se snažil už od roku 2001. "Nepovedlo se to, pak jsme psali petici, takže po nějakých dvou třech letech, když senašlo toto místo,trvalo půl roku, než se vůbec povedly sepsat všechny nájemní smlouvy," popsal prodělané peripetie Starý.

Na pozemku se těsně před Vánoci stačilo jen zhruba vykácetkřoví apakse muselo dva měsíce čekat, než sleze sníh. Od začátku března to tedy trvalo dva měsíce, než se vše uvedlo do kýženého stavu. Jak Martin Starý poznamenal, veškerá plocha na dnešním místě hřbitovabyla zarostlá náletovými dřevinami,bodláčím, takže její zkulturnění vyžadovalo opravdu plné nasazení.

Veškeré práce provedl Starý sám pouze s několika pomocníky a rodinnými příslušníky. Částečně ale pomohlataké firma Stavonel a Technické služby Kutná Hora. "Dáse říct, že je tovšechno ruční práce," dodal Starý s tím, žepráce jeještě hodně, přesto devadesát procent všeho je splněno.V plánu je ještě vytvoření pěšin, zvýšení počtu laviček a výsadbakvětin a keřů.

"Součástí hřbitova bude také veliká nástěnka s přehlídkou psů, umístěných v psím útulku, aby si lidé, kteří o svého mazlíčka přišli, mohli případně vybrat nového. Tímto chceme pomoci s nalezením nového domova pro psy, kteří jej ztratili," dodal Starý.

"Když se pes musí dát utratit nebo umře, lidem, kteří mají zvíře třeba v paneláku, je líto ho vyhodit do kontejneru a odvézt dokafilérky. Někteří to těžko dokážou. Z vlastní zkušenosti vím, jaké jsou s tím problémy," poznamenal Jan Hnízdo, který byl podle Martina Starého duchovním otcem myšlenky zvířecího hřbitova.

Původním záměrem bylo provozování hřbitova městem. To však o tuto činnost nemělo zájem. Hřbitov si proto pod patronaci vzalo právě občanské sdružení Denemark Martina Starého.

Jak uvedl Jan Hnízdo, původním místem zvířecího hřbitova mohl být pozemek za hřbitovem Všech svatých v Kutné Hoře. Na základě iniciativy zastupitelky Marie Štorkové, kterázvířecí hřbitov odmítala znáboženských důvodů,však podle Hnízdových slov zastupitelstvo tento záměr zamítlo.

Jak provozovatel poznamenal, důležitým dokladem, který bude každý, kdo bude chtít své zvíře na hřbitov uložit, muset přinést, je potvrzení, že k úhynu nedošlo v důsledku infekční choroby.

Pozemek je pronajatý na patnáct let s tím, že provozovatel se jej budesnažit pronajmout na další roky nebo jej případně i odkoupit.

Dosavadníinvestice do hřbitova, prácinepočítaje, vyšly pravděpodobně na více nežčtyřicet tisíc korun.

Veškeré informace najdou zájemci ZDE.