O realizaci této myšlenky se postaralo občanské sdružení Denemark. „Když jsme obnovovali kapličku sv. Petra 
a Pavla na Rovinách, přišel za mnou Dušan Lapáček a upozornil mě, že si vzpomíná na kapličku na Karlově a že by bylo hezké ji obnovit," řekl za sdružení Martin Starý.

Po pátrání v materiálech 
a archivech společnými silami našli záznamy a dobové fotografie a rozhodli se kapličku podle nich obnovit. Martin Starý sice zdůraznil, že jejich verze je mnohem menší než ta původní, přesto radost karlovarských občanů nad tímto projektem byla zjevná. Na pondělním vysvěcení kaple se jich sešlo totiž devadesát.

Mezi nimi i autor prvotního návrhu a také autor reprodukce obrazu světce uvnitř kapličky Dušan Lapáček: „Vzpomínám si, že jsem jako kluk chodil domů ze školky a často jsem se babičce schovával se v té kapličce a prohlížel si obraz sv. Lazara, který tam byl," řekl s tím, že s myšlenkou obnovit kapličku si pohrával již před tím, ale až loňská oprava kapličky na Rovinách mu dodala ten správný impuls.

Lazar – jméno, které je plné naděje
Svěcení kaple se ujal arciděkan Jan Uhlíř, který přečetl část evangelia věnovaného sv. Lazarovi a podotkl, že Lazar, byť dnes zní použití tohoto jména spíše hanlivě, znamená Bůh pomohl, a Lazar je tak osobností, která v sobě nosí naději.

Kromě něj se slavnosti zúčastnili i zástupci Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského v České republice v čele s generálním sekretářem Filipem Dostálem. „Oceňujeme iniciativu, které se místní občané chopili a také ji podpořili," řekl sekretář. „Jsme rádi, že se na tomto místě připomíná tradice našeho řádu," dodal a připomněl, že lazariáni skutečně v Kutné Hoře působili. Kutná Hora byla dokonce po Praze největším sídlem těchto mnichů v českých zemích.

Na konci malé slavnosti zazněla u příležitosti státního svátku hymna. Tu zazpívali sami přítomní.