„Částky se začaly vybírat před sedmi lety formou sponzorských darů,“ upřesnil starosta Ivo Šalátek s tím, že je tento postup v souladu s městskou vyhláškou o udělováním pořadí. „Ti lidé se tam dostali přednostně. Jaké by to bylo vůči těm lidem, kteří dodnes třeba čekají na umístění?“ zdůvodnil místostarosta Václav Vančura s tím, že tato záležitost je diskutabilní.

Vyhláška je tedy stále platná, avšak chystá se její předělání a nové schválení. „Lidé by měli mít možnost se tam dostat přednostně. Město přitom menší byty nemá, aby je případně směnili. S bytovým fondem v těchto domech pro seniory nastává také problém s dědickým řízením, které se může táhnout delší dobu a byt musí zůstat zapečetěný. „Teď se nám třeba stalo, že tam jeden byt byl zapečetěný rok a běželo dědické řízení,“ uvedl Václav Vančura.

V příštích letech hodlá město navýšit počet bytů se speciálním určením, tedy s pečovatelskou službou novou výstavbou nedaleko autobusového nádraží. Tam by měl vzniknout objekt na pozemcích města, na jehož stavbu chtějí získat peníze z evropských fondů.