Nový klub důchodců v Čáslavi, který byl vybudován nákladem zhruba dva milionů korun, prý není otevřený pro důchodce z okolních vesnic. To alespoň rozčililo Miroslavu Wiesnerovou z Tupadel. „Řekli mi, že klub je otevřený pouze pro obyvatele města Čáslav. Docela jsem se zlobila, poněvadž v Čáslavi jsem vystudovala pedagogickou školu. Podle jejích slov těch, co se nemohli zapsat do nově otevřeného klubu důchodců bylo více.
„Kapacita nového klubu důchodců je určena pro sto lidí lidí, záleží na zájmu občanů,“ upřesnil vedoucí odboru vnějších vztahů Antonín Hejzlar s tím, že klub navazuje na svoji činnost z prostor na Kostelním náměstí. „Tím, že se přestěhoval do nových prostor, objevilo se mnoho nových zájemců. Klub je otevřen i pro obyvatele okolních obcí,“ zdůraznil Hejzlar. Zatímco činnost a náplň přednášek se konzultuje s vedoucím klubu důchodců, tak finanční a materiální zázemí spadá pod čáslavskou radnici.


„Rozpočet na činnost klubu na rok 2007 je sto tisíc korun. Byl ovšem posílen během roku na vybavení nových prostor a to o částku 147 000 korun,“ sdělia referentka vnějších vztahů Irena Holíková s tím, že klub je v provozu zatím vždy ve středu od 13.30 hodin. Tuto středu od 14 hodin se mohou členové těšit na přednášku Václava Píšky o zdraví.


Klub se těší rostoucímu zájmu
Do klubu by velmi ráda vstoupila i Miroslava Wiesnerová. Má spoustu aktivit a nerada sedí jen tak doma. Bývalá učitelka se věnuje výtvarnému řemeslu a dalším zajímavým věcem. Založila mateřské centrum v Kolíně, potom i v Čáslavi. Dokonce před dvěma lety vypracovala projekt na centrum využití volného času. „Projekt Centrum volného času jsem ukazovala i místostarostovi Čáslavi Strnadovi a tomu se to líbilo,“ podotkla Wiesnerová.
Zájemců o členství stále přibývá. „Přesný počet registrovaných zatím neznám, neboť se stále hlásí další. Odhaduji to tak na sto třicet osob. Stanovisko města je takové, že přístup do klubu mají občané města i okolních obcí v důchodovém věku,“ uvedla Irena Holíková z městského úřadu.


Otevřít jeden den v týdnu je málo
Aktivní seniorka z malé obce má o klubu osobitou představu. Zdá se jí nedostatečné, že klub funguje pouze ve středu.
Svým příchodem do klubu důchodců by určitě aktivně přispívala. Má zde spoustu známých. O založení podobného klubu se pokoušela Wiesnerová v Tupadlech, ale úřad neměl zájem. „Její nápady a činnost vítáme a můžeme ji zahrnout do programu klubu v roce 2008. Paní Weisnerová má dveře do klubu otevřené, chybí jen formální vyplnění přihlášky jestli tak již neučinila,“ reagovala Irena Holíková.