„Kniha chce běžného čtenáře seznámit s historií, osobnostmi, památkami a vývojem židovských komunit v těchto dvou místech Kutnohorska,“ předesílají autoři. Jejich dílo postihuje období od prvních zmínek ve 14. století přes období omezené hospodářské aktivity v 15. a 16. století, emancipační tendence a emancipace ve století devatenáctém až po tragický osud židovských obyvatel během holocaustu.

Případní zájemci si knihu, která byla vydána v rámci projektu Připomínka a obnova tradic židovské kultury na Kutnohorsku, mohou zakoupit v Informačním centru v Čáslavi a v Antikvariátu Felix Jenewein v Kutné Hoře. Tématu židovství bude věnována také přednáška, která se uskuteční 1. října od 17 hodin v přednáškovém sále městské knihovny v Čáslavi. Lektor Arno Pařík, kurátor Židovského muzea v Praze, seznámí posluchače s židovskými památkami na Čáslavsku.