Korientaci nevidomých přispívá informační majáček, který je upozorňuje na vchod do budovy na Rejskově náměstí.

Uvnitř objektu pak mohou využívat počítačovou techniku se speciálním programem, který převádí psaný výstup na hlasový, přičemž si lze vybrat nejen ženský nebo mužský hlasem, ale ijeho výšku. Pracoviště vklidové zóně studovny nabízí software, který slabozrakým izcela nevidomým umožní využívat internetových služeb.

Klienti, kterým nestačí běžné optické pomůcky, mohou využít ičtecílupu.

Vprostorách kutnohorské knihovny se nachází ivýstava plastických snímků zKutné Hory, které si mají možnost nevidomí a slabozrací osahat a vnímat tak krásu historického města.

 

„Slabozrací a nevidomí mají podobné problémy jako vozíčkáři. Sice dají nohu na schod, ale už ho nevidí!“

Milada Vondrysová, Centrum služeb pro zdravotně postižené v Kutné Hoře