Kojení – podle laika se jedná o činnost jednoduchou, založenou na základním dětském instinktu. Že tomu tak docela není, by mohla vyprávět řada matek.

Problémy s kojením jsou poměrně časté a je nezbytné jim předcházet podrobnou instruktáží, kterou by měla kaž〜dá žena absolvovat ještě v porodnici.

Na novorozeneckém oddělení v jediné regionální porodnici – v čáslavské nemocnici – se prý této otázce důkladně věnují. „Problémy s kojením ne〜jsou ničím výjimečným. Naše oddělení je schopno tyto potíže odstraňovat za pomoci speciálně vyškolených pracovníků,“ sdělila jedna ze zaměst〜nankyň této části nemocnice.

Nejčastějším problémem je podle jejích slov nesprávná technika kojení. Těm pracovnice nemocnice předcházejí výše zmíněnou instruktáží, kterou absolvuje každá z matek individuálně.

S tím však tak docela nesouhlasí jedna z maminek, která v čáslavské porodnici rodila letos v září. „Jak se správně kojí, mi nikdo příliš důkladně neukázal,“ podotkla. Této ženě také chyběla možnost přijít si pro radu i po odchodu z porodnice. „To je možné pouze při konkrétních zdravotních problémech, jako je zánět prsu, ragády a podobně,“ dodala. Své jméno si nepřála uvádět.

Další instancí, která je mat〜kám při problémech s kojením k dispozici i po opuštění bran porodnice, jsou laktační poradkyně. Na Kutnohorsku jich je však nedostatek. Maminky z okresu mohou však využít služeb těchto pracovnic, působících při porodnici v Kolíně.

Ty se sice liší od klasických poradkyň, které vyjíždějí „do terénu“ přímo do domácností, tím, že poskytují rady telefonicky a v rámci své pracovní doby jsou připraveny přijmout maminky s problémy přímo v Oblastní nemocnici v Kolíně.

„Poskytujeme pomoc i maminkám, které rodily v jiných zařízeních, než u nás,“ sdělila Ivana Repková z kolínské porodnice. Jak popsala, laktační poradkyně prošly speciálním školením a nadále jsou vzdělávány v různých kurzech. Asistují při kojení a pokud je s ním nějaký problém, nabídnou maminkám různé pomůcky. Sestřičky jsou schopny poskytnout i telefonickou radu. Každá maminka, která u nás porodí, dostane informač〜ní leták, na němž je telefonní číslo přímo na oddělení,“ dodala s tím, že maminky se na toto číslo mohou obracet i po propuštění z porodnice.

Dobrou zkušenost má prý se zaměstnanci porodnic Renata Tremlová z Kutné Hory. „Poprvé jsem rodila před sedmi lety v kutnohorské porodnici. Odborná péče zde byla vynikající, pracovníci byli v podstatě ochotni se mi věnovat libovolně dlouhou dobu. Poměrně dobrou zkušenost však mám i z Kolína, kde jsem rodila v letošním roce. V Kutné Hoře byl ale přístup až nebývale přátelský, lidský,“ sdělila.

Situace v oblasti takzvaného laktačního poradenství by se měla v budoucnu zlepšit. „Do budoucna plánujeme uvést do provozu poradnu pro kojící matky v Kolíně. Ta je však zatím ve fázi přípravy,“ sdělila Ivana Repková.