Papír sloužil a i v době digitalizace stále ještě slouží k uchovávání záznamů a přenosu informací. Ve své podstatě se vyznačuje křehkostí a značnou neodolností, přesto její úloha je fascinující. Krom svých hodnot užitných je schopna nabízet i hodnoty estetické, v barvě či potisku. „Může ale jako výtvarný materiál fungovat, totiž o této jeho funkci teď právě mluvíme, už jen svou vlastní strukturou, jemnostmi či hrubostmi povrchovými,“ poznamenal ředitel galerie Aleš Rezler.

V díle vystavujících autorů lze najít dva různé přístupy pracovní i dvě různé umělecké charakteristiky. „Utta Dora zde představuje jemným zpracováním, používáním příjemných pastelových barev a jejich valérů ženský princip v jisté opozici vůči “tvrdší” a sterilnější, respektive esteticky puristické verzi práce s řečeným médiem u Pavla Carlsbadera,“ charaktrizoval Aleš Rezler. Rozdílnost je dána bezpochyby zkušenostmi z vlastní výtvarné praxe obou umělců. Průmyslový design vyhledává dnes čistotu, funkčnost, popřípadě jasnou sdělnost formy. Víme, že ve svých supermoderních polohách spěje k úplné prostotě tvarové. Jeho povaha je od základu pluralitní a seriální.

Pavel Carlsbader představuje sérii děl Na struhadlech (1997), kde opakuje rámcový element konkrétního předmětu užitného významu, tedy kovového struhadla s dřevěným rámem v kombinaci s papírovou koláží jednoho tvarového motivu. „Nakládá s ním ovšem po svém a připomíná, že nic není stejné a nic se neopakuje,“ zdůraznil Aleš Rezler. Carlsbaderova díla jsou plná skrytých významů, vizuálních symbolů, které nás obklopují. V útržcích písma, tiskových struktur nalézáme informace a stopy vědomí našeho světa.

Uta Dorra pracuje s papírem “tradičnějším” způsobem se zaměřením k barvě. „Více se opírá o výtvarnou poetiku, její práce nepostrádá lyrizující prvky,“ dodal Aleš Rezler. Vyvolávají příznivé asociace plynoucí z barevných hodnot. Tendence lyrizovat obsah podporuje vůči vnímateli i volba názvů jejích vystavených cyklů Okřídlení (1998) a Vertikála ve vodě (2004) i to, co se na ploše odehrává – blankytná modř zastupující vodní hladinu, její hloubku, chlad, tekutost, všeobjímajícnost nebo vertikální variace s významy pocitů stoupání, letu, směru a pohybu.

Pavel Carlsbader nar. 1945 v Karlových Varech, výtvarník, umělecký designér, věnuje se volné tvorbě, která používá jako nosné médium papír. Uta Dorra, nar. 1944 v Ladenburgu u Heidelbergu, designérka textilu, původem divadelní výtvarnice. Její volná tvorba též preferuje papírové médium.