Bylo to jednopduché, stačilo vzít do jedné ruky hrací plán a druhou se chytit táty nebo mámy, to samozřejmě jenom ti nejmenší. A potom už hurá do Kostnice, i když začít se dalo i kdekoliv jinde. A v Kostnici hned první šok, na soutěžící tady čekala sama smrt. Naštěstí poměrně přátelsky naladěná, nikomu neublížila, pouzle kladla zvědavé otázky. Třeba kolik je v Kostnici dřevěných lebek.

Že to nevíte? Tak to velká většina z téměř sto padesáti dětí, které se ve čtvrtek vydaly na trasu soutěžního pochodu už ano! A taky spoustu dalších zajímavostí o kutnohorských památkách. Například jak vysoká je věž kostela svatého Jakuba, kolik dřevěných schodů vede do podkroví sedlecké katedrály či kde jsou v chrému svaté Barbory k vidění sloni.

Oběhnout téměř všechny významné kutnohorské památky dalo pořádnou práci. Za odměnu na všechny čekal podvečerní zábavný program na nádvoří Jezuitské koleje. Filmové melodie zahrály kolínské Kokosy. A každý účastník, který za své vědomosti získal do herního plánu alespoň čtyři razítka od průvodců hry, čekajících v historických kostýmech na jednotlivých stanovištích, dostal ještě navíc malou odměnu. A ti, na které se usmálo štěstí, ještě vyhráli v tombole. Zkrátka první den prázdnin jak se patří.

"Bylo to prima a hlavně doufejme, že ne naposledy," shrnula pocity jistě většiny zúčastněných mladá maminka Martina Nováková z Kutné Hory.