V přitažlivé grafické úpravě je srozumitelnou, popularizační formou popsán postup, kterým musí nutně projít každý, kdo se rozhodne stavět rodinný dům.

Poznámky a odkazy, lemující základní text brožury, jsou provázány se stěžejní částí publikace, s názornými přílohami. Jde jednak o úplný adresář všech obcí Středočeského kraje a jejich stavebních úřadů, včetně internetových adres, na nichž je možné zjistit všechny ostatní kontaktní údaje, jednak o vzory žádostí a příslušných rozhodnutí, opět krok za krokem sledující vznik stavby, od prvního nahlédnutí do územního plánu obce až po kolaudaci stavby.

„Věřím, že tato publikace bude pro mnoho lidí užitečným pomocníkem, jak se správně vypořádat s nezbytnou administrativou při stavbě rodinného domku. Myslím, že jde o přesvědčivý důkaz naší snahy otevřít úřad, usnadnit občanům orientaci a podat pomocnou ruku i při nutných krocích, které budou směřovat na úřady a instituce jiné,“ uvedl náměstek hejtmana Středočeského kraje Vilém Žák, který vznik Malého průvodce inicioval.

Autorský kolektiv (Lenka Holendová, Alena Janichová, Jiřina Kyselková, Lenka Poláčková, Antonín Slabihoud, Jaroslav Smíšek a Vilém Žák) při přípravě publikace výrazně podpořili externisté - výtvarník Pavel Koutský, grafik Ondřej Huleš a editor Jan Králík. Podařilo se tak skloubit věcnou přesnost výkladu s jeho srozumitelností a lapidárností.

Titul Stavět, či nestavět - Malý průvodce územním a stavebním řízením vyšel v nákladu čtyři tisíce výtisků, je zdarma k dispozici na všech stavebních úřadech v kraji. Na jeho přípravu, vydání a distribuci uvolnil Krajský úřad Středočeského kraje 290 tisíc korun.

Martin Kupka