Přejet silnici II/126 na takzvané karlovské křižovatce bude pro řidiče ještě nějakou dobu zkouška nervů. A to bude platit o to více, až během pár týdnů zahájí provoz nová výrobní hala továrny Foxconn.

Již delší dobu se připravuje v tomto místě k realizaci projekt kruhového objezdu. Problém však nastal s výkupem devíti tisíc metrů čtverečních od ruského podnikatele. „Chtěl prodat pozemek jako celek za vysokou částku, kterou jsme neakceptovali,“ uvedl mluvčí středočeského hejtmanství Martin Kupka. Investorem kruhového objezdu je totiž právě kraj, neboť figuruje také jako správce této komunikace.

Vyvlastnění je krajním řešením

„Vyvlastnění je až tím nejzazším možným řešením, pokud by to nešlo vyřešit jinak,“ komentoval otázku vyvlastnění zlomku pozemků ve veřejném zájmu Kupka. Podle jeho slov by navíc celou stavbu, která již dávno měla na místě být, správní řízení protáhlo. Odhadl rovněž, že v tomto případě by se se stavbou jistě ještě letos nezačalo.

Místo kruháku bude asi „šišák“

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo získat nezbytné pozemky, tak se hledá jiná varianta řešení této křižovatky co do tvaru. To dostali za úkol projektanti. Jedním z navržených alternativ bylo světelné značení za zhruba 3,5 miliony korun, což je příliš drahé a s nejistým efektem.

Dohoda města s krajem tedy počítá s umístěním náhradního kruháku do stávající plochy. Křižovatka tak nebude mít tvar kruhu, ale elipsy. „Vyznačil by se provizorní kruhový objezd z prefabrikátů,“ naznačil kutnohorský místostarosta Václav Vančura. Podle zkušenosti za několik měsíců by se případně toto řešení zaneslo do projektu. Končený projekt by měl zahrnout maximální možnou plochu pro extrémně dlouhé náklady. „Chtěli bychom, aby kruhový objezd byl technicky připraven do září,“ dodal Vančura.

Hlučnost trvale překračuje limity

Nové řešení křižovatky by mělo pomoci nejen k bezpečnému výjezdu z vedlejší silnice, ale i zároveň regulovat rychlost vozidel na hlavní silnici. „Hluková a rozptylová měření překračují limity a právě nové uspořádání by mělo situaci zlepšit,“ dodal Kupka. Samotná stavba musí vyhovovat hygienickým normám a tak by lidé v okolí měli nárok na výměnu oken. Uvažuje se i o hlukové stěně, ale její případné umístění by zřejmě nedovolil již tak omezený prostor.